prognosespng-1

Primos - Bevolkingsprognose

Prognose voor bevolking en huishoudens tot 2040.

Historie

Al 30 jaar (sinds begin jaren tachtig) maakt ABF Research jaarlijks de Primos bevolkingsprognose, onder andere voor het Ministerie van BZK. Deze prognose is uitgegroeid tot dé standaardprognose in Nederland.

De demografische ontwikkeling laat zich in het algemeen goed voorspellen en geeft een solide houvast bij beleidsvoorbereiding.

Het Primos model levert een prognose van het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de kwantitatieve woningbehoefte. Dit op landelijk, regionaal, lokaal en benedenlokaal schaalniveau.

Wat is het?

De Primos prognose geeft cijfers over de bevolkingsopbouw en de huishoudens (naar kenmerken als leeftijd, geslacht, etniciteit en inkomen), alsmede over de woningvoorraad (naar eigendom en type).

Met Primos Interactief hebben gemeenten en provincies de beschikking over de complete Primos dataset op gemeenteniveau, gepresenteerd in een Swingschil. Bovendien kan het eigen bouwprogramma worden doorgerekend om de effecten van verschillende bouwprogramma's te vergelijken. Primos Interactief kan worden uitgebreid met Primosdata op CBS-buurtniveau, Carmen (beroepsbevolking), Hera (inkomens) en Fortuna (zorg V&V).

Voor wie?

De Primos prognose is bedoeld voor een breed scala van organisaties variërend van kraamzorg tot begrafenisondernemers en van woningcorporaties tot schoolbesturen.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

De resultaten zijn beschikbaar op het niveau van gemeenten, wijken en buurten of postcode gebieden.

Verschijningsvorm:

U ontvangt cijfers en tabellen - standaard in Excel formaat.

primospng