nieuws_optpng

Socrates 2016

Gepubliceerd op 31 oktober 2016

ABF Research heeft zojuist de definitieve versie van de Socrates 2016 prognoses opgeleverd. Deze versie is gemaakt op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder andere ten behoeve van de Staat van de Woningmarkt die onlangs aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Eerder is in april 2016 een voorlopige versie opgeleverd ten behoeve van de Staat van de Volkshuisvesting. Deze Socrates-prognose borduurt voort op de eveneens definitief vastgestelde Primos-prognose 2016. Beide prognoses zijn gebaseerd op de nationale CBS prognose van december 2015. In die prognose wordt uitgegaan van een forse instroom van asielmigranten in 2016 en 2017. Verder wordt voor de inschatting van de woonvoorkeuren gebruik gemaakt van het WoON 2015.

Socrates: de woningmarkt kwalitatiefAl weer zo‘n 15 jaar stelt ABF ieder jaar Socrates-prognoses op. Net als in de prognoses van de laatste jaren, zijn ook nu meerdere scenario’s opgesteld die enerzijds samenhangen met de macro-economische ontwikkeling en anderzijds samenhangen met de mate waarin verhuurders gebruik maken van mogelijkheden om de randvoorwaarden vanuit het Rijksbeleid in te vullen.

De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief) en de mate waarin zich spanningen voordoen op de woningmarkt. In de publicatie ‘Socrates - Transparantie in cijfers’ is in begrijpelijke taal opgeschreven hoe het model werkt.

Prognose bestemd voor een veelheid van partijenEen veelheid van organisaties maakt gebruik van de Socrates-prognoses: beleggers, bouwers, woningcorporaties en overheden. De informatie die het model oplevert biedt (a) bouwers informatie over de marktpotentie van nieuwbouw naar type, prijs en woonmilieu, (b) beleggers en corporaties een beeld van de verhuurbaarheid van hun bezit alsmede van de mogelijkheden tot verkoop en (c) overheden een beeld van de verschuivingen in de kwalitatieve woningbehoefte en daarmee gewenste locaties op langere termijn.

U kunt hier het Socrates-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

Lees meer over Socrates, PrimosFortuna, Rekenmodellen