publicaties_imagepng

Privacyverklaring

ABF Research respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. Wanneer u via deze website informatie opvraagt of een bericht aan ABF Research toestuurt wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor een correcte afhandeling van uw aanvraag. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij ABF daartoe verplicht wordt op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ABF Research.

In meer algemene zin geldt dat ABF Research lid is van de MOA en daarmee voldoet aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens. Daarmee mag ABF Research het Fair Data keurmerk voeren.

Logo van FairData