dienstenpng

Statistiek

Kwantitatief onderzoek en informatiesystemen kunnen niet zonder goede data. De statistiekafdeling van ABF heeft zich gespecialiseerd in dataverzameling en databewerking van uiteenlopende databronnen. Voor Big data-toepassingen is intelligente en efficiënte software beschikbaar. De databronnen die ABF onderhoudt en resultaten van het kwantitatieve onderzoek dat ABF zelf uitvoert resulteren in statistiekproducten zoals monitoren of klantspecifieke gegevensbestanden. Door continue verbeteren en aanvullen van databronnen wil ABF ook op deze gebieden trendsettend en verfrissend zijn.

Dataverzameling

Het verzamelen en onderhouden van databronnen van meer dan honderd dataleveranciers vormen de basis voor de dienstverlening en de producten van ABF. Dataverzameling is een kerncompetentie van ABF waaraan de statistiekafdeling een groot deel van de tijd besteedt. Ook voor eigen onderzoek of voor benchmarking projecten wordt op een gestructureerde manier informatie verzameld.

Voor meer informatie over dataverzameling kunt u contact opnemen met Eric Verhoog 015 27 99 322.

Databewerking of dataprocessing

Om van een ruw databestand te komen tot een onderzoeksbestand of databron wordt geautomatiseerd gecontroleerd op volledigheid en consistentie. Om tijdreeksen mogelijk te maken worden grenswijzigingen doorgevoerd en wordt het ruw bestand ontdaan van oneffenheden. Indien gewenst worden ontbrekende waarden via data-imputatietechnieken bijgeschat. Sinds begin jaren negentig is ABF altijd betrokken geweest bij dataprocessing van het WoON (voorheen WBO). Ook voor toepassingen als de Veiligheidsmonitor en Bewoners Nieuwe Woningen voert ABF dataprocessing werkzaamheden uit

Voor meer informatie over dataprocessing kunt u contact opnemen met Kenneth Gopal 015 27 99 332 of Eric Verhoog 015 27 99 322.

Big data

De expertise en instrumenten van ABF worden veelvuldig ingezet voor Big data-toepassingen. Verschillende bestanden die ABF koppelt en analyseert omvatten tientallen miljoenen records.

Voor meer informatie over big data kunt u contact opnemen met Kenneth Gopal 015 27 99 332, René van Hulle 015 27 99 323 of Arjen van der Meer 015 27 99 314.

Statistiek producten

De producten van ABF op het gebied van statistiek bestaan uit kant-en-klare monitoren met duizenden onderwerpen, klantspecifieke monitoren of afzonderlijke gegevensbestanden.

Voor meer informatie over statistiekproducten en dienstverlening kunt u contact opnemen met Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342 of Cock Meijers 015 27 99 360.