dienstenpng

Big data of big files?

Geen big data, wel big files

Met de beschikbaarheid van nieuwe, omvangrijke bestanden zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan op het gebied van dataverwerking en onderzoek. Nieuwe bestanden hebben bijvoorbeeld betrekking op basisregistraties of informatie over dataverkeer en consumentengedrag. Door databronnen te koppelen ontstaan bovendien nieuwe combinaties. Enquêteonderzoeken blijven belangrijk om specifieke of lokale informatie te verzamelen, maar registratiebestanden bieden doorgaans een hoge dekkingsgraad en zijn toekomstvast.

De statistische expertise van ABF Research is zeer goed geschikt voor bewerking van grootschalige databestanden en het verrichten van kwantitatief onderzoek op basis van deze bestanden. Op gebieden zoals woningmarkt, onderwijs, arbeidsmarkt en zorg worden door ABF grootschalige databronnen gekoppeld, bewerkt en gebruikt voor nader onderzoek. ABF heeft gespecialiseerde software ontwikkeld voor deze toepassingen. LinkinCare en Arbeidsmarktmonitor zijn producten van ABF waaraan bestanden met tientallen miljoenen records ten grondslag liggen. Registratiebestanden van het CAK, honderden microbestanden van CBS en basisregistraties worden geanalyseerd, bewerkt en gecombineerd met andere databronnen. Vaak wordt informatie ontsloten via de Swing toepassing van ABF.

Voor wie?

Private en publieke klanten die daadwerkelijk aan de slag willen met hun eigen informatie, met omvangrijke databestanden van derde partijen, of een combinatie willen maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kenneth Gopal 015 27 99 332 of Arjen van der Meer 015 27 99 314.