prognosespng-1

Syswov - Systeem Woningvoorraad

Informatiesysteem voor de (ontwikkeling van de) woningvoorraad naar kenmerken

Historie

Sinds begin jaren tachtig onderhoudt ABF Research het Systeem Woningvoorraad, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit systeem wordt daarnaast ook door anderen geraadpleegd voor langjarige overzichten van de (ontwikkeling van de) woningvoorraad uitgesplitst naar huur/koop en diverse andere kenmerken.

Informatie over de woningvoorraad is essentieel voor tal van partijen. Voor bijvoorbeeld het gemeentefonds, verschillende subsidies, maar ook voor de woningbouwplanning zijn betrouwbare cijfers over het aantal woningen onmisbaar.

Vanaf 1 januari 2012 is het Systeem Woningvoorraad gebaseerd op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de vervanger van het Woningregister (WRG).

Wat is het?

Het Systeem Woningvoorraad geeft cijfers over de (ontwikkeling van de) voorraad per gemeente en per 4-cijferig postcodegebied voor een reeks van jaren. De ontwikkeling van de voorraad wordt daarbij beschreven op basis van onder meer nieuwbouw, sloop, en woningverkopen.

De cijfers zijn uitgesplitst naar huur/koop, een-/meergezins, grootte- en bouwjaarklasse.

Op grond van deze cijfers worden met enige regelmaat aanvullende schattingen gemaakt voor bijvoorbeeld de isolatiegraad van de bestaande voorraad, de fysieke bereikbaarheid van de voorraad en/of de prijzen.

Voor wie?

Syswov-cijfers zijn relevant voor een brede groep gebruikers: gemeenten, provincies, corporaties, vastgoedinvesteerders en -ontwikkelaars.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

De resultaten zijn beschikbaar op het niveau van gemeenten en postcodegebieden.

Verschijningsvorm:

U ontvangt cijfers en tabellen - standaard in Excel-formaat.

socratesjpg