prognosespng-1

Socrates - Woningmarktprognose

Prognose voor de woningmarkt tot 2030.

Historie

Sinds eind jaren negentig maakt ABF Research kwalitatieve prognoses voor de woningmarkt. Jaarlijks worden de uitgangspunten bijgesteld op basis van de meest recente inzichten en verwachtingen.
De woningmarkt verkeert in een crisis. Een reeks van ontwikkelingen heeft hiertoe geleid. De prognoses geven een goed beeld van de actuele situatie en de verwachtingen voor de komende jaren.

Het Socrates model levert een prognose op van vraag, aanbod en dynamiek op de woningmarkt waarbij kwalitatieve aspecten als eigendomsverhouding en prijsniveau centraal staan.

Wat is het?

Het Socrates-model voorspelt vraag naar en aanbod van woningen naar verschillende segmenten, prijsklassen en woonmilieu. Op grond hiervan wordt een consumentgericht bouwprogramma berekend dat de marktpotentie weerspiegelt.

De resulaten zijn beschikbaar in de vorm van onderzoeksrapportages, factsheets en grootschalige databases.

Voor wie?

Zowel verschillende overheden (rijk, provincie en gemeente) als grote bouwers, beleggers en ontwikkelaars bepalen hun beleid mede op grond van deze prognose.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

De prognoses zijn beschikbaar voor heel Nederland, vanaf wijk en buurtniveau en op die manier aggregeerbaar tot gemeentelijke en regionale uitkomsten.

Verschijningsvorm:

Jaarlijks verschijnt een korte landelijke rapportage. Voor lokale en regionale studies wordt een rapport op maat gemaakt. Daarnaast is er de mogelijkheid uitkomsten te koppelen aan de vastgoed of woningmarkt monitor van ABF.

syswovjpg