nieuws_optpng

Fortuna intramuralen prognose: nu ook op wijk en buurt niveau

Gepubliceerd op 28 november 2016

Eind oktober heeft ABF Research de nieuwe Fortuna 2016 prognose naar buiten gebracht. Deze Fortuna prognose heeft zowel betrekking op extramuraal wonen met zorg (ouderenhuisvesting) als op de ontwikkeling van het aantal intramuralen. Deze laatste component is nu ook uitgewerkt tot op wijk en buurtniveau.

In de Primos prognose wordt al sinds jaar en dag het aantal personen dat institutioneel woont geprognosticeerd op basis van CBS gegevens uit de Basis Registratie Personen (voorheen GBA). Daarnaast registreert het CAK op basis van eigen bijdragen het aantal cliënten dat intramuraal zorg ontvangt. De meeste van deze cliënten wonen ook op dat adres. Maar dat is niet altijd het geval. Door aanvullende gegevens in de CAK data is het nu mogelijk een koppeling te maken tussen de cliënt- en persoonsgegevens.

Met het vernieuwde Fortuna model wordt – uitgaande van de Primos prognose – het aantal intramurale cliënten voorspeld.  Deze voorspelling is er naar leeftijd en geslacht, maar ook naar sector (V&V, GHZ en GGZ) en naar zorgzwaartepakket (ZZP). Tot goed een maand terug was die prognose alleen op gemeenteniveau beschikbaar. De afgelopen weken is deze prognose verder uitgewerkt naar wijk en buurtniveau.

U kunt hier het Fortuna-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

Lees meer over Fortuna, Socrates, PrimosRekenmodellen.