data-op-maat_optpng

Data op maat

Veel gegevens die ABF Research op eigen initiatief verzamelt, zijn beschikbaar voor klanten. Op deze website kunnen we niet volledig zijn. U kunt ons altijd benaderen met de vraag of er gegevens beschikbaar zijn over ...

ABF heeft in ieder geval informatie over:

  • Bevolking, huishoudens, migratie 
  • Woningvoorraad en commercieel vastgoed 
  • Woonmilieutypologie
  • Woonlasten en lokale tarieven (OZB etc.) 
  • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid 
  • Zorg, zorgaanbieders, Wmo, AWBZ 
  • Voorzieningen (scholen, winkels, gezondheidszorg)

Als gemeentelijke grenswijzigingen hebben plaatsgevonden, kan ABF historische gegevens over de nieuw gevormde gemeenten op een slimme manier samenstellen op basis van de cijfers van de voormalige gemeenten. Daarnaast zijn er steeds meer gegevens op postcodeniveau en/of wijk- en buurtniveau beschikbaar.
Meer informatie: Cock Meijers 015 27 99 360