economie_optpng

Economie

Sommige regio's en sectoren doen het op economisch gebied beter dan andere. Dit vertaalt zich in de ontwikkeling van de werkgelegenheid, bedrijventerreinen, kansrijke sectoren, arbeidsproductiviteit, beroepsbevolking, werkloosheid en werklocaties. We brengen ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in beeld en stellen prognoses en scenario's op. Meer informatie: Jeroen de Kort 015 27 99 341.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Voor onderzoek en publicaties op het gebied van onderwijs en de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden, inclusief DUO bestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes). Deze bronnen worden gecombineerd met klantspecifieke databronnen zoals pensioenfondsinformatie en ledenregistraties. De resultaten in de vorm van gedetailleerde statistieken en prognoses kunnen naar behoefte in de Swing applicatie van ABF Research worden geplaatst, zodat niet-specialisten gemakkelijk mooie presentaties kunnen maken.  Op deze manier wordt de arbeidsmarkt transparant gemaakt ter ondersteuning van beleid en besluitvorming.

Voorbeelden van onderzoeksgebieden zijn:

  • Macrodoelmatigheid van beroepsopleidingen.
  • Verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking en werkende beroepsbevolking naar diverse klassen.
  • Verwachte ontwikkeling van de arbeidsmarkt wat betreft vraag, aanbod en vervulde vraag.
  • Verwachte omvang, samenstelling en dynamiek van de arbeidsmarkt.
  • Toekomstige balans tussen vraag naar en aanbod van geschoold personeel.

Meer informatie: Rene van Hulle 015 27 99 323

Branche in beeld

Voor verschillende branches, met name in de culturele sector, brengt ABF Research de ontwikkelingen in beeld met rapporten en informatiesystemen. Instellingen en bedrijven kunnen met behulp van deze benchmarkinstrumenten prestaties op diverse onderdelen vergelijken met branchegenoten en concurrenten. Meer informatie: Eric Verhoog 015 27 99 322.

Producten

 • Dashboard – Kerncijfers in één overzicht dashboardpng

  Kerncijfers in één overzicht

 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_previewpng

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

 • Primos - Bevolkingsprognose primospng

  Prognose voor bevolking en huishoudens

 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

 • Arbeidsmarktmonitor arbeidsmarktmonitor_previewjpg

  Arbeidsmarktinformatie per gemeente en branche

 • Carmen - Werkgelegenheidsprognose carmen_previewjpg

  Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente

 • EVI - Online enquêtes evi_preview1png

  Online enquêtes

 • Hermes - Arbeidsmarktprognose hermesjpg

  Arbeidsmarktprognoses

 • Locator – Adressen in kaart locatorjpg

  Adressen in kaart

 • Neptunus - Informatiesysteem drinkwater neptunes_previewjpg

  Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op gemeentelijk niveau

 • Prognosetool personeelsontwikkeling ppo_previewjpg

  Instrument voor strategische personeelsplanning

 • Samba - Benchmarking software sambajpg

  Benchmarking software

 • Vastgoedmonitor vastgoedjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken