prognosespng-1

Fortuna - Prognose Wonen met zorg

Prognose voor wonen met zorg tot 2040.

Historie

ABF Research maakt sinds 2001, onder de naam Fortuna, prognoses op het gebied van wonen en zorggebruik. Deze prognoses vormen een basis voor het beleid op het gebied van wonen met zorg bij ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Met het model wordt een prognose opgesteld voor (I) de ontwikkeling van het aantal intramuralen en (II) de extramurale woonbehoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met demografische ontwikkelingen, inkomensontwikkelingen, woningmarktontwikkelingen en het beleid ten aanzien van wonen en zorg.

Het aan Fortuna gerelateerde Piramidemodel (dat in 2011 ontwikkeld is, in opdracht van de SEV, nu Platform 31) legde de focus op wonen in combinatie met mobiliteitsbeperkingen. Beide modellen (Fortuna en Piramide) zijn in 2016 samengevoegd.

Wat is het?

Fortuna geeft inzicht in (I) de ontwikkeling van het aantal intramurale personen (Basis Registratie Personen - BRP) en het aantal intramurale cliënten (Centraal Administratie Kantoor – CAK). 

Daarnaast geeft Fortuna inzicht in de geëffectueerde woonbehoefte van ouderen, 

  • Gerelateerd aan inkomen en doelgroep
  • Geplaatst binnen de ontwikkeling van verschillende segmenten op de woningmarkt (gereguleerde huur, geliberaliseerde huur, koopsector)
  • Vanuit zorgvraag en mobiliteitsbeperkingen – mede gekoppeld aan leeftijd en inkomen
  • Gericht op woonkwaliteiten - zoals nul-trede, aangepaste woonvorm en clusters van ouderenwoningen.

Er is een landelijke rapportage beschikbaar (hier downloaden).

Voor wie?

De Fortuna-prognose wordt gebruikt door tal van organisaties zoals ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Van de uitwerking op lokaal niveau is een voorbeeldrapportage beschikbaar.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

De prognoses zijn op dit moment beschikbaar op het niveau van gemeenten, wijken en buurten.

Verschijningsvorm:

Jaarlijks verschijnt een korte landelijke rapportage. Voor lokale en regionale studies wordt een rapport op maat gemaakt. Verder is er de mogelijkheid uitkomsten te koppelen aan de vastgoed of woningmarkt monitor van ABF en het marktinformatiesysteem voor zorgaanbieders, LinkinCare. Ook kunnen uitkomsten per gemeente besteld worden in tabelvorm dan wel in de vorm van een standaard rapport met toelichting.

fortunajpg