nieuws_optpng

Kerncijfers Fortuna-prognose beschikbaar bij KCWZ

Gepubliceerd op 19 april 2017

Op de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is voor de 40 Corop-regio’s een factsheet te vinden met daarin de kerncijfers van de Fortuna-prognose van ABF Research: http://www.kcwz.nl/thema/cijfers-en-trends/regionale-factsheets-wonen-met-zorg. Deze factsheet laat zien welke ontwikkelingen in de periode 2015-2025 verwacht mogen worden op het gebied van extramuraal wonen met zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op (scenario)ontwikkelingen in de demografie, de inkomens en de woningmarkt.

Toekomst in beeld: woonvraag van senioren
Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren fors. Tussen 2015 en 2025 komen er per saldo in totaal 600.000 huishoudens bij. Voor een belangrijk deel gaat het om huishoudens ouder dan 75 jaar: 400.000. Circa de helft van deze 400.000 huishoudens zal geconfronteerd worden met mobiliteitsbeperkingen. Tegelijk neemt het eigenwoningbezit onder deze 75-plussers toe van 40 naar 50 procent. Dat betekent dat niet alleen in de huursector maar ook in de koopsector een forse opgave wacht om meer voor ouderen geschikte woningen te realiseren.

Meer informatie
De nu beschikbare factsheets bevatten de cijfers voor de 40 Corop-regio’s. Meer gedetailleerde cijfers op gemeentelijk dan wel wijk-/buurtniveau zijn beschikbaar bij ABF Research. Daarvoor kan men contact opnemen met  Judith Willems 015 – 27 99 343 of Wim Faessen 015 – 27 99 317.

Lees meer over: FORTUNA.