diensten_optpng

Diensten

ABF Research gelooft in heldere besluitvorming op basis van feiten en cijfers. ABF maakt dit mogelijk door dienstverlening op het gebied van statistiek, kwantitatief onderzoek en gespecialiseerde software ontwikkeling. Uitwisseling van data en informatie is daarbij van essentieel belang.

Statistiek

ABF verzamelt en onderhoudt meer dan honderd gegevensbestanden. Op deze bestanden worden allerhande statistische bewerkingen uitgevoerd. Voorbeelden zijn het verwerken van grenswijzigingen of het combineren van bestanden. De bewerkingen variëren van eenvoudige statistische wegingen tot geavanceerde statistische methoden zoals bijschattingen en imputaties. De producten van ABF op het gebied van statistiek bestaan uit kant-en-klare informatiesystemen met duizenden onderwerpen, klantspecifieke informatiesystemen of afzonderlijke gegevensbestanden.
Lees meer over statistiek of neem contact op met Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342 of Cock Meijers 015 27 99 360.

Onderzoek

Het onderzoek dat ABF verricht heeft altijd een kwantitatief karakter. Op basis van de vele statistieken die ABF beschikbaar heeft, eigen onderzoek en modellenkennis maakt ABF jaarlijks prognoses op het gebied van demografie, wonen, werken, zorg en voorzieningen. Verschillende modellen die ABF heeft ontwikkeld zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot de standaard op hun gebied. Alle prognosemodellen van ABF zijn landsdekkend en leveren resultaten tot op laag schaalniveau. De producten van ABF op het gebied van onderzoek bestaan uit kant-en-klare prognoses, klantspecifieke prognosemodellen, specialistische rekenmodellen of informatiesystemen waarin prognoses zijn verwerkt.
Lees meer over onderzoek of neem contact op met Berry Blijie 015 27 99 331.

Software ontwikkeling

ABF Research ontwikkelt softwareproducten voor eigen gebruik en voor gebruik door klanten. De gespecialiseerde softwareproducten van ABF zijn gericht op het beheren, het analyseren en het presenteren van statistieken en prognoses. ABF ontwikkelt zowel maatwerk software als meer generieke toepassingen.
Lees meer over software of neem contact op met Christiaan Hoekstra 015 27 99 384.