dienstenpng

Prestatievergelijking/Benchmarking

Prestatievergelijkingen tussen organisaties worden uitgevoerd om verantwoording af te leggen, transparantie te creëren of concrete verbeteringsrichtingen te identificeren. Herkenbare stappen zijn:

  • Gestructureerde dataverzameling wordt ondersteund door het programmeren van online vragenlijsten. Hoge datakwaliteit en gebruikersvriendelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten bij deze vragenlijsten.
  • Datacontroles en data-analyses omvatten het verrijken van resultaten met andere databronnen (enquêtes of registratiebestanden), het wegen en bijschatten van resultaten of het controleren van resultaten door vergelijkingen tussen deelnemers te maken. Voor elke respondent kan een eigen ‘exception report’ geautomatiseerd worden opgesteld waarin alleen waarden worden getoond die op basis van statistische toetsen een afwijking vertonen.
  • Onderzoeksresultaten worden ontsloten in de vorm van rapportages voor elke respondent of gemakkelijk toegankelijke informatiesystemen. Via de ABF-producten Samba en Swing kunnen respondenten zichzelf met een muisklik vergelijken met andere deelnemers.

Alle documenten, nieuwsitems, good practices, deelnemersinformatie of frequently asked questions worden overzichtelijk gepresenteerd op een online platform. De platforms, die zijn gebaseerd op de Ballroom applicatie van ABF, faciliteren tevens prestatieverbetering.

In de praktijk hebben opdrachtgevers altijd specifieke wensen. Gelijktijdig diverse uitvragen, vooringevulde gegevens, excel-downloads, Pdf versies, analyse-overzichten, grafische weergaven, dashboards, tussenrapportages, meertaligheid, afschermen van informatie zijn enkele voorbeelden. De softwareproducten van ABF bieden veel mogelijkheden om klant-specifieke wensen in te vullen.

Voor wie?

Brancheorganisaties, koepelorganisaties of adviseurs die zich richten op benchmarking/prestatieverbetering.

Voor meer informatie over statistiekproducten en dienstverlening kunt u contact opnemen met Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342 of Cock Meijers 015 27 99 360.

Voor meer informatie over Prestatievergelijking/Benchmarking kunt u contact opnemen met Eric Verhoog 015 27 99 322 of Jeroen de Kort 015 27 99 341.