prognosespng-1

Orpheus - Leerlingen prognose

Leerlingen prognose voor basisscholen.

Historie

De Primos prognose vormt een prima startpunt bij het maken van leerlingenprognoses. Met het vrij beschikbaar komen van (DUO) informatie over de voedingsgebieden van alle scholen, kon deze prognose voortaan vertaald worden in aantallen leerlingen per school.

Het aantal jonge kinderen laat zich over het algemeen goed voorspellen, zeker als er ook goede informatie beschikbaar is over grootschalige woningbouwplannen die vaak jonge gezinnen aantrekken.

Wat is het?

Met het Orpheus model wordt op een gestandaardiseerde wijze en aansluitend op Primos een leerlingenprognose gemaakt. Vanaf 2014 is de Orpheus prognose beschikbaar voor alle bijna 8.000 basisscholen in Nederland.

De Orpheus prognose geeft cijfers over het aantal leerlingen per school naar leeftijd en woonbuurt.
De Orpheus prognose laat zien in welke mate demografische krimp een bedreiging biedt voor uw school. 

Voor wie?

De Orpheus prognose is bedoeld voor schoolleiders en besturen die een aantal jaar vooruit willen kijken.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

De resultaten zijn beschikbaar op het niveau van individuele scholen.

Verschijningsvorm:

U ontvangt een rapport met daarin cijfers en een duidelijke toelichting op de werkwijze.

 

orpheusjpg