prognosespng-1

Apollo - Studentenhuisvesting

Statistieken en prognoses studentenhuisvesting voor 35 studentensteden.

Wat is het?

Het Apollo-model is ontwikkeld in opdracht van Kences en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van dit model worden de jaarlijkse nationale studentenprognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vertaald naar prognoses per studentenstad. Op basis daarvan wordt vervolgens voorspeld welke vraag naar woonruimte voor studenten dit genereert.

Aanvullend wordt er jaarlijks een enquête onder studenten uitgezet waarin wordt gevraagd naar hun woonwensen. Circa 40.000 studenten vullen de enquête in en maken het mogelijk om uitspraken te doen over de kwalitatieve woningbehoefte van studenten.

Uiteindelijk leiden de enquête en de uitsplitsing van de ramingen van het Ministerie van OCW tot statistieken en prognoses over het aantal studenten naar leeftijd, geslacht, hbo/wo, bachelor/master en uit- dan wel thuiswonend. De huisvestingsbehoefte wordt voorspeld naar type woonruimte (kamers met gedeelde voorzieningen, eenkamerwoningen en zelfstandige woonruimten), huurprijs en gewenste locatie.

Voor wie?

De statistieken en prognose studentenhuisvesting ondersteunen beleids- en besluitvorming van studentenhuisvesters, ontwikkelaars, bouwers, beleggers, landelijke en gemeentelijke overheden.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

De statistieken en prognoses zijn beschikbaar voor 35 studentensteden variërend van Amsterdam tot Zwolle.

Verschijningsvorm:

Openbare landelijke rapportage:
Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016
Lokale rapportages:
Voor 35 studentensteden
Informatiesysteem met alle cijfers:
www.apolloweb.nl (inloggegevens vereist)

apollopng