producten_imagepng

Cita Vista - WoON informatiesysteem

Het informatiesysteem van het WoON.

CitaVista is een gebruiksvriendelijk informatiesysteem gevuld met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Swing. Door Swing te vullen met gegevens uit het WoON ontstaat CitaVista.

De inhoud van CitaVista bestaat uit geaggregeerde data voor regio's waarvoor voldoende waarnemingen binnen het WoON 2012 aanwezig zijn. Omdat CitaVista alleen geaggregeerde data bevat (dus niet van de individuele respondenten) zijn statistische analyses - zoals met SPSS - niet mogelijk. Wel kan de gebruiker in tabel- of grafiekvorm (kaart, taart, staaf) de vele onderwerpen die in het systeem zijn opgenomen naast elkaar zetten. 

De mogelijkheid om de gegevens met die van andere gebieden te vergelijken is één van de sterke punten van CitaVista. Door de opzet - menugestuurd - de inhoud (onder andere kruistabellen en profielen) - van het systeem voorziet het in de behoefte van beleidsmakers om de gegevens te kunnen gebruiken ten behoeve van beleidsontwikkeling.

Productdetails

Gebruik:

Netwerk

Versies:

CitaVista Online
CitaVista 2012 
CitaVista 1990-2012

Afname:

Deelnemers aan de oversampling ontvangen een maatwerkversie. Overige geïnteresseerden kunnen een versie bestellen vanaf schaalniveau stadsregio.

Meer informatie:
citavistapng