nieuws_optpng

Staat van de Woningmarkt 2016

Gepubliceerd op 01 november 2016

Gisteren heeft minister Blok de Staat van de Woningmarkt 2016 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Met de Staat rapporteert de minister jaarlijks over de actuele ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Dit is naar aanleiding van de tijdelijke commissie Huizenprijzen, die de aanloop naar de woningmarktcrisis onderzocht. De Staat gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot economie en demografie, investeringen in de woningvoorraad en ontwikkelingen op zowel de koop- als de huurmarkt. Anders dan in de voorgaande edities is in De Staat 2016 ook aandacht besteed aan woningbehoefteprognoses. Deze zijn opgesteld door ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Woningbehoefteprognoses op basis van Primos en SocratesAl meer dan 30 jaar stelt ABF Research ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en inzicht in de kwantitatieve woningbehoefte voor de korte en lange termijn. Met Socrates worden de ontwikkelingen op de woningmarkt gesimuleerd op basis van verschillende scenario’s. De Socrates-prognose levert informatie over huishoudenontwikkeling, inkomensontwikkeling, vraag en aanbod op de woningmarkt, en de mate waarin zich kwalitatieve spanningen voordoen op de woningmarkt. Naast de afzonderlijke rapportages met betrekking tot Primos en Socrates heeft ABF ook een samenvattend rapport geschreven: ‘Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt’. Dit rapport wordt als bijlage bij de Staat van de Woningmarkt 2016 aangeboden.

U kunt hier de Staat van de Woningmarkt downloaden, evenals het rapport Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt.

Lees meer over PrimosSocrates, Fortuna, Rekenmodellen