dienstenpng

Dataverzameling

ABF heeft uitgebreide ervaring met het verzamelen en onderhouden van gegevens bij meer dan 100 dataleveranciers. Het betreft zowel publieke informatie als commerciële databronnen. Bijna alle informatie heeft betrekking op de werkgebieden van ABF. Maar ook klantspecifieke informatie over klantspecifieke onderwerpen worden onderhouden.

Als ondersteuning bij het eigen onderzoek heeft ABF de beschikking over veel gebruikte en gevalideerde vragenlijsten waardoor snel goede enquêtes kunnen worden opgezet. Voor internetenquêtes is EnqueteViaInternet (EVI) ontwikkeld.

Daarnaast verzorgt ABF jaarlijks voor verschillende branches een gestructureerde uitvraag onder alle instanties in de branche. Onderzoeksresultaten worden bewerkt en ontsloten voor deelnemers of publiek. Branches gebruiken de onderzoeksresultaten om onderling te vergelijken en te verbeteren (benchmarking) of verantwoording af te leggen.

Voor wie?

Publieke en private organisaties die op een gestructureerde en professionele manier de beschikking willen hebben over databronnen zonder hieraan veel tijd te besteden. Benchmarkonderzoeken worden vaak voor koepels en brancheorganisaties uitgevoerd.

Voor meer informatie over statistiekproducten en dienstverlening kunt u contact opnemen met Jan Hooft van Huijsduijnen 015 27 99 342 of Cock Meijers 015 27 99 360.

Voor meer informatie over dataverzameling kunt u contact opnemen met Eric Verhoog 015 27 99 322.