nieuws_optpng

Nieuws

 • 2024
 • 2021
 • Nieuwsbericht 15 oktober

  Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021

  ABF Research heeft, in opdracht van Kences, de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021 opgesteld. Voor het eerst is deze monitor volledig digitaal en dit biedt allerlei aanvullende mogelijkheden. De jaarlijks terugkerende monitor is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. De monitor beantwoordt vragen zoals: Wat is de verhuisgeneigdheid van studenten? Hoeveel internationale studenten zijn in het coronajaar niet naar Nederland gekomen? Hoeveel uitwonende studenten worden de komende jaren verwacht? Wat zijn de verschillen tussen steden?

  In collegejaar ’20-’21 studeerden 757.000 studenten binnen het hoger onderwijs in Nederland, een toename van 26% ten opzichte van acht jaar eerder. De helft van deze studenten is uitwonend. Naast de 387.000 uitwonende studenten aan het hoger onderwijs, zijn 102.000 mbo-studenten uitwonend. Kijkend naar de internationale studenten, is het afgelopen jaar 15% in het buitenland blijven wonen. Voor de coronapandemie lag dit aandeel op 5%.

   

  De komende acht jaar zal het aantal uitwonende ho-studenten naar verwachting verder toenemen tot zo’n 444.000 studenten. Dit zal ervoor zorgen dat het enorme tekort dat er op de studentenwoningmarkt is, de komende jaren verder zal oplopen.

  De afgelopen acht jaar is het aantal internationale studenten verdubbeld. Zo’n 13% van alle ho-studenten is een internationale student. De komende acht jaar blijft het aantal internationale studenten toenemen en zal in collegejaar ’28-’29 17% van alle studenten een internationale student zijn. De groei van het aantal internationale studenten legt vanwege de bijbehorende huisvestingsvraag extra druk op de studentenwoningmarkt.

  Klik hier om de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021 te bekijken.

  Meer lezen
 • 2019
 • Nieuwsbericht 13 september

  Arbeidsmarktinformatie detailhandel inzichtelijk

  In opdracht van Koninklijke INretail heeft ABF Research de arbeidsmarkt detailhandel inzichtelijk gemaakt ten behoeve van Retail Insiders, hèt centrale kennisplatform voor de retailsector. Met behulp van CBS-microbestanden is de omvang van de werkgelegenheid, de samenstelling van de werkgelegenheid en de dynamiek van de detailhandel gedetailleerd in beeld gebracht. Tevens is het aantal studenten en gediplomeerden aan detailhandelberoepsopleidingen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens zijn met behulp van het Hermes-model van ABF arbeidsmarktprognoses opgesteld. Statistieken en prognoses zijn beschikbaar voor 32 detailhandelbranches en voor 35 arbeidsmarktregio’s. Enkele hoofdlijnen zijn:

  • Binnen de detailhandel zijn 845.000 personen werkzaam. Het arbeidsvolume is 468.000 voltijds banen. Na een aantal moeilijke jaren neemt sinds 2015 het arbeidsvolume weer toe.
  • Met name arbeidsmarkt voor de detailhandel food (fysiek en web samen) ontwikkelt zich naar verwachting de komende jaren licht positief (+8,4% tot 2025). Voor de non-food is de verwachte ontwikkeling minder gunstig (-0,7% tot 2025). Binnen non-food is de arbeidsmarktontwikkeling binnen het branchecluster woninginrichting relatief gunstig. De arbeidsmarktprognoses binnen Consumentenelektronica en Educatie & Vrije tijd laten een negatieve ontwikkeling zien
  • De detailhandelwerkgelegenheid in de randregio’s Groot Amsterdam, Haaglanden laat groeipercentages van meer dan 10 procent zien.

   

  Aanvullend zijn enquêteresultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor detailhandel, zorg en horeca toegevoegd.

  Alle projectresultaten worden ontsloten middels de Swing-applicatie van ABF die is gekoppeld aan de site van RetailInsiders.

  Lees meer over ARBEIDSMARKTONDERZOEK en SWING.

  Meer lezen
 • 2018
 • Feiten en Cijfers 29 januari

  In gemeenten in Parkstad Limburg en Oost-Groningen heeft 40% van de potentiële beroepsbevolking een uitkering

  In Nederland maken 12,9 miljoen personen deel uit van de potentiële beroepsbevolking. Van deze groep heeft 31% inkomen uit uitkering AOW, WAO, WW, bijstand of overige sociale voorzieningen. De Limburgse gemeenten Kerkrade en Heerlen kennen het hoogste aandeel personen met een uitkering. In deze gemeenten heeft meer dan 43% van de potentiële beroepsbevolking een uitkering. Ook in Brunssum en Landgraaf, beide eveneens in Parkstad Limburg gelegen, ligt het aandeel boven de 40%.

  Behalve in deze Parkstad-gemeenten is het aandeel van de potentiële beroepsbevolking met een uitkering ook relatief hoog in de Oost-Groningse gemeenten Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal en Vlagtwedde. Hier gelden eveneens percentages van afgerond 40%.

  In Urk, Lansingerland en Midden-Delfland daarentegen is het aandeel personen met een uitkering relatief laag. In deze gemeenten gelden percentages die ongeveer de helft bedragen van die in de genoemde Limburgse en Groningse gemeenten.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 17 januari

  Persbericht - Test bericht

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur iaculis bibendum turpis, quis vehicula ipsum ultricies gravida. Praesent nec felis malesuada, tincidunt dolor vitae, pharetra lectus. Aliquam sagittis id dui eu gravida. In faucibus nisi vitae enim ornare, ac venenatis erat aliquet. In sed risus magna. Duis tincidunt tincidunt lacus ac porta. Praesent eget auctor massa, sed faucibus tellus. Morbi nec lectus enim. Maecenas non sapien nec nisi varius finibus vel pellentesque nulla. Praesent sollicitudin posuere nibh ut pretium. Donec finibus lobortis volutpat.

  Nunc sit amet turpis semper, ornare nisl eget, luctus sapien. Vivamus ut sem dictum, porttitor ante ac, congue lectus. Duis est risus, gravida et lorem ac, semper cursus ex. Sed dignissim iaculis erat nec ullamcorper. Pellentesque a lobortis dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam molestie elit a sagittis tincidunt. Duis eu est laoreet, ullamcorper diam id, rhoncus magna. Ut molestie pharetra leo nec cursus. In faucibus est ut consectetur molestie. Pellentesque semper nulla sed nunc placerat dapibus. Morbi porttitor lectus quis quam ultrices, at molestie magna vulputate. Nunc sagittis sollicitudin nulla sit amet semper. Nunc rutrum ut arcu ac posuere. Donec vel nisl fringilla, lacinia sapien vitae, auctor mi.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 12 januari

  Internationale waterbedrijven leren van elkaar

  In opdracht van de stichting European Benchmarking Co-operation (EBC) ondersteunt ABF Research (ABF) jaarlijks de internationale benchmark voor waterbedrijven, die vanaf 2006 wordt uitgevoerd. De benchmark is met name bedoeld om waterbedrijven in de gelegenheid te stellen van elkaar te leren en te verbeteren. Voor benchmarking maakt ABF gebruik van onder andere haar softwarepakketten Swing en Ballroom.

  In de benchmark wordt onderscheid gemaakt tussen vijf prestatiegebieden: waterkwaliteit, betrouwbaarheid, dienstverlening, duurzaamheid en tot slot financiën en efficiëntie. Aan de hand van een bedrijfsspecifieke rapportage en een uitgebreid informatiesysteem kunnen bedrijven hun eigen prestaties ten opzichte van andere deelnemers beoordelen. Daarnaast worden op de internationale benchmarkworkshop resultaten en verbeteringsgebieden meer gedetailleerd besproken. De benchmarkworkshop vond dit jaar plaats in Malta en werd bijgewoond door 90 vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven.

  Aan de benchmark voor 2017 namen 47 bedrijven deel in de West-Europese groep en nog eens 53 bedrijven in Midden- en Oost-Europa.

  Lees meer over Swing, Ballroom, Prestatievergelijking of ga naar de EBC website.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 02 januari

  Platform ‘Onderwijs in cijfers Zaanstreek’

  Het platform ‘Onderwijs in Cijfers Zaanstreek’, ontwikkeld door ABF Research, is ontstaan uit een samenwerking tussen de Gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland en de besturen voor scholen in deze gemeenten. Deze partijen zetten zich gezamenlijk in voor een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren in de Zaanstreek. In de Onderwijsagenda Zaanstreek 2015-2018 zijn hiervoor belangrijke thema’s benoemd en gezamenlijke afspraken gemaakt. De betrokken partijen vinden het belangrijk om de effecten hiervan te monitoren en trends en ontwikkelingen in het Zaanse onderwijs in het oog te houden. Daarom verzamelen de gemeenten en schoolbesturen met Onderwijs in Cijfers Zaanstreek belangrijke kengetallen over het onderwijs in de regio.

  Op Onderwijs in Cijfers Zaanstreek vindt u cijfermatige informatie over het onderwijs in de Zaanstreek. De website bundelt en presenteert belangrijke kengetallen over het Zaanse onderwijs van onder meer DUO, de Inspectie van het Onderwijs en Zaanse scholen zelf. U kunt er gegevens raadplegen over school, bestuur of gemeente, en resultaten vergelijken binnen de streek of met regionale en landelijke resultaten.

  Onderwijs in Cijfers Zaanstreek is gerealiseerd op basis van de Swing applicatie van ABF Research.

  Lees meer over Swing.

  Meer informatie? Neem dan contact op met: Cock Meijers 015 27 99 360

  Preview van de Zaanstreek website

  Meer lezen
 • 2017
 • Nieuwsbericht 02 oktober

  Test nieuwsbericht

  industrie IND   bouw BOU   handel HDL  
  transport & logistiek T&L   horeca HRC   financieel FIN  
  zakelijke dienstverlening ZDV   uitzendbranche UZB   overheid OHD  
  onderwijs OND   zorg & welzijn Z&W   consumentendienstverlening CDV  
  overige sectoren OS   werkloosheidsuitkering WW   bijstandsuitkering BST  
  ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering AO   pensioen PSN   overige sociale voorzieningen OSV  
  geen baan/uitkering ---  
  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 april

  Kerncijfers Fortuna-prognose beschikbaar bij KCWZ

  Op de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is voor de 40 Corop-regio’s een factsheet te vinden met daarin de kerncijfers van de Fortuna-prognose van ABF Research: http://www.kcwz.nl/thema/cijfers-en-trends/regionale-factsheets-wonen-met-zorg. Deze factsheet laat zien welke ontwikkelingen in de periode 2015-2025 verwacht mogen worden op het gebied van extramuraal wonen met zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op (scenario)ontwikkelingen in de demografie, de inkomens en de woningmarkt.

  Toekomst in beeld: woonvraag van senioren
  Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren fors. Tussen 2015 en 2025 komen er per saldo in totaal 600.000 huishoudens bij. Voor een belangrijk deel gaat het om huishoudens ouder dan 75 jaar: 400.000. Circa de helft van deze 400.000 huishoudens zal geconfronteerd worden met mobiliteitsbeperkingen. Tegelijk neemt het eigenwoningbezit onder deze 75-plussers toe van 40 naar 50 procent. Dat betekent dat niet alleen in de huursector maar ook in de koopsector een forse opgave wacht om meer voor ouderen geschikte woningen te realiseren.

  Meer informatie
  De nu beschikbare factsheets bevatten de cijfers voor de 40 Corop-regio’s. Meer gedetailleerde cijfers op gemeentelijk dan wel wijk-/buurtniveau zijn beschikbaar bij ABF Research. Daarvoor kan men contact opnemen met  Judith Willems 015 – 27 99 343 of Wim Faessen 015 – 27 99 317.

  Lees meer over: FORTUNA.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 19 april

  Vastgoed: nachtrust voor beleggers

  Goed nieuws: de AEX-index lijkt stevig boven de 500 punten te staan.
  Nog meer goed nieuws: de woningprijzen trekken serieus aan.

  Als belegger kun je kiezen. Zowel beleggen in aandelen als beleggen in vastgoed lijkt aantrekkelijk. In een tijdsbestek van twintig jaar zijn de AEX-index en de woningprijzen met gemiddeld 4,5% per jaar gestegen, bij 1,8% inflatie. Is dit eindresultaat vergelijkbaar, het verloop van beide indicatoren gedurende die twintig jaar is dat niet. De AEX-index heeft aanzienlijk meer gefluctueerd dan de woningprijzen. Vastgoed in de vorm van woningen leverde beleggers meer nachtrust op dan beleggingen in aandelen.


  Lees meer over: 
  VASTGOEDMONITOR, WONINGMARKTONDERZOEK.

  Meer lezen
 • Nieuwsbericht 14 april

  Veiligheidsmonitor geactualiseerd met gegevens 2016

  De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat zich richt op de vraag hoe de inwoners van Nederland de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren. In het onderzoek worden vragen gesteld over hoe veilig ze zich voelen of hoe vaak ze slachtoffer zijn van criminaliteit, over overlast in de buurt of over preventiemaatregelen. Ten slotte wordt de mening gevraagd naar het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks ruim 65.000 enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen om de resultaten op het niveau van politiedistricten en voor grotere gemeenten te kunnen publiceren. Politiekorpsen en gemeenten die verder willen inzoomen kopen extra enquêtes in. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de monitor willen deelnemen. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken levert de VM op eenduidige wijze cijfers over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau.

  Deelnemers krijgen de beschikking over de eigen microdata. Ook worden de uitkomsten in een online databank nader ontsloten. ABF Research heeft met behulp van de Swing software deze databank ingericht. De resultaten kunnen op eenvoudige en snelle manier worden gepresenteerd en binnen enkele stappen in de tijd of regionaal worden vergeleken.

  Voor niet-deelnemers is een versie beschikbaar via www.veiligheidsmonitor.demo.databank.nl. Deze demoversie bevat dezelfde data en functionaliteiten als de originele monitor met dit verschil dat de gegevens beschikbaar zijn vanaf het niveau van de politiedistricten.

  Voorbeeld Factsheet Veiligheid 2016

  Lees meer over: SWING.

  Meer lezen