nieuws_optpng

Arbeidsmarktinformatie detailhandel inzichtelijk

Gepubliceerd op 13 september 2019

In opdracht van Koninklijke INretail heeft ABF Research de arbeidsmarkt detailhandel inzichtelijk gemaakt ten behoeve van Retail Insiders, hèt centrale kennisplatform voor de retailsector. Met behulp van CBS-microbestanden is de omvang van de werkgelegenheid, de samenstelling van de werkgelegenheid en de dynamiek van de detailhandel gedetailleerd in beeld gebracht. Tevens is het aantal studenten en gediplomeerden aan detailhandelberoepsopleidingen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens zijn met behulp van het Hermes-model van ABF arbeidsmarktprognoses opgesteld. Statistieken en prognoses zijn beschikbaar voor 32 detailhandelbranches en voor 35 arbeidsmarktregio’s. Enkele hoofdlijnen zijn:

  • Binnen de detailhandel zijn 845.000 personen werkzaam. Het arbeidsvolume is 468.000 voltijds banen. Na een aantal moeilijke jaren neemt sinds 2015 het arbeidsvolume weer toe.
  • Met name arbeidsmarkt voor de detailhandel food (fysiek en web samen) ontwikkelt zich naar verwachting de komende jaren licht positief (+8,4% tot 2025). Voor de non-food is de verwachte ontwikkeling minder gunstig (-0,7% tot 2025). Binnen non-food is de arbeidsmarktontwikkeling binnen het branchecluster woninginrichting relatief gunstig. De arbeidsmarktprognoses binnen Consumentenelektronica en Educatie & Vrije tijd laten een negatieve ontwikkeling zien
  • De detailhandelwerkgelegenheid in de randregio’s Groot Amsterdam, Haaglanden laat groeipercentages van meer dan 10 procent zien.

 

Aanvullend zijn enquêteresultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor detailhandel, zorg en horeca toegevoegd.

Alle projectresultaten worden ontsloten middels de Swing-applicatie van ABF die is gekoppeld aan de site van RetailInsiders.

Lees meer over ARBEIDSMARKTONDERZOEK en SWING.

var dataset = [ {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2008", "y": -17.1, "ystring": "-17,1%"}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2009", "y": -16.0, "ystring": "-16,0%"}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2010", "y": -14.3, "ystring": "-14,3%"}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2011", "y": -14.7, "ystring": "-14,7%"}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2012", "y": -15.0, "ystring": "-15,0%"}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2013", "y": -16.3, "ystring": "-16,3%"}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2014", "y": -19.9, "ystring": "-19,9%"}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2015", "y": -12.5, "ystring": "-12,5%"}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2016", "y": -10.7, "ystring": "-10,7%"}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2017", "y": -5.0, "ystring": "-5,0%"}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2018", "y": 0, "ystring": "0%", "special": true}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2019", "y": 2.3, "ystring": "2,3%", "special": true}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2020", "y": 4.1, "ystring": "4,1%", "special": true}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2021", "y": 5, "ystring": "5,0%", "special": true}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2022", "y": 6.3, "ystring": "6,3%", "special": true}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2023", "y": 7.3, "ystring": "7,3%", "special": true}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2024", "y": 7.9, "ystring": "7,9%", "special": true}, {"name": "Detailhandel food (fysiek en web)", "x": "2025", "y": 8.4, "ystring": "8,4%", "special": true}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2008", "y": 6.7, "ystring": "6,7%"}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2009", "y": 7.3, "ystring": "7,3%"}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2010", "y": 3.1, "ystring": "3,1%"}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2011", "y": 3.7, "ystring": "3,7%"}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2012", "y": 3.0, "ystring": "3,0%"}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2013", "y": 0, "ystring": "0%"}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2014", "y": -4.5, "ystring": "-4,5%"}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2015", "y": -4.0, "ystring": "-4,0%"}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2016", "y": -2.8, "ystring": "-2,8%"}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2017", "y": -1.7, "ystring": "-1,7%"}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2018", "y": 0, "ystring": "0%", "special": true}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2019", "y": 1.2, "ystring": "1,2%", "special": true}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2020", "y": 1.6, "ystring": "1,6%", "special": true}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2021", "y": 1, "ystring": "1,0%", "special": true}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2022", "y": 0.6, "ystring": "0,6%", "special": true}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2023", "y": 0.3, "ystring": "0,3%", "special": true}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2024", "y": -0.2, "ystring": "-0,2%", "special": true}, {"name": "Detailhandel non-food (fysiek en web)", "x": "2025", "y": -0.7, "ystring": "-0,7%", "special": true} ]; var legendData = [{"type":"line","color":"#56a0d3","text":"Detailhandel food (fysiek en web)"}, {"type":"line","color":"#0d446d","text":"Detailhandel non-food (fysiek en web)"}, {"type":"line","typeset":"Forecast","color":"#ffffff","outlinecolor":"","textcolor":"Gray","text":"Prognose/voorlopige cijfers"}]; var lineOptions = { margin: {left: 20, right: 20, bottom: 10, top: 10}, dataset: dataset, rotation: 0, colorList: ["#56a0d3", "#0d446d"], title: "Vervulde vraag, Groei t.o.v. 2018", subtitle: "", showValues: true, useMarker: true, markerBorderColor: "rgb(255,255,255)", legendData: legendData } var lineChart = new ABFCharts_Line("#arbeidsmarkt_detailhandel", lineOptions); lineChart.draw(); d3.select("#arbeidsmarkt_detailhandel svg").select("g.legend").selectAll("line").each(function(d,i) { if(i === 2) d3.select(this).attr("stroke", "gray"); })