prognosespng-1

Prognosetool personeelsontwikkeling

Historie en achtergrond

De rekenmodule van de prognosetool personeelsontwikkeling is gebaseerd op het Hermes-model voor (regionale) arbeidsmarktprognose per sector dat ABF Research vanaf 2009 heeft ontwikkeld.

Strategische personeelsplanning draagt bij aan een onderbouwd personeelsbeleid voor de langere termijn en ondersteunt hiermee effectieve beslissingen over het personeelsbestand. Met behulp van strategische personeelsplanning kunnen knelpunten in de organisatie eerder worden geïdentificeerd en ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig bij te sturen. Ook versterkt strategische personeelsplanning een professionele uitstraling naar medewerkers en arbeidsmarkt.

Om invulling te geven aan strategische personeelsplanning hebben bedrijven en instellingen inmiddels de beschikking over een centraal personeelsbestand, veelal inclusief persoonskenmerken of baankenmerken (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, salaris, etniciteit, arbeidsrelatie, fulltime-percentage, competentieniveau). Maar hoe zal zich het personeelsbestand de komende jaren ontwikkelen, in kwalitatief en kwantitatief opzicht? En hoe sluit deze ontwikkeling aan bij de gewenste personeelsopbouw? Is de verdeling over regio's en competentiegebieden passend? Welk effect zullen re-organisatiedoelstellingen en instroombeleid hierop hebben?

Wat is het?

Met de prognosetool personeelsontwikkeling kan zichtbaar worden gemaakt hoe de verwachte ontwikkeling van het personeelsbestand aansluit bij de gewenste samenstelling van het personeelsbestand, in kwantitatief en kwalitatief opzicht.

In de rekenmodule van PPO wordt op basis van een analyse van het personeelsbestand de verwachte ontwikkeling van het personeelsbestand transparant gemaakt. De verwachte ontwikkeling van het arbeidsaanbod uit het Hermes-model maakt het mogelijk om een uitspraak te doen over verwachte arbeidsmarktspanning. Tevens vindt confrontatie plaats met de gewenste opbouw van het personeelsbestand, gedifferentieerd naar regio, baankenmerken of persoonskenmerken. Opdrachtgevers kunnen hun eigen scenario's definieren en de effecten analyseren.

Voor wie?

De prognosetool personeelsontwikkeling is bedoeld voor bedrijven en instellingen die hun strategische personeelsplanning een structurele en professionele onderbouwing willen geven. Resultaten worden beschikbaar gemaakt per bedrijfsonderdeel of regio die aansluit bij de organisatie-indeling van de opdrachtgever.

Productdetails

Afname:

Licentievorm

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

Resultaten worden beschikbaar gemaakt per bedrijfsonderdeel of regio die aansluit bij de organisatie-indeling van de opdrachtgever.

Verschijningsvorm:

Beveiligd informatiesysteem voor elke klant.

ppo_previewjpg