prognosespng-1

Hermes - Arbeidsmarktprognose

Informatiesysteem over de arbeidsmarkt per branche en per regio tot 2030.

Historie

Vanaf 2009 is het Hermes-model ontwikkeld voor verschillende bedrijfstakken. Het model specificeert vraag naar en aanbod van arbeidskrachten voor specifieke segmenten op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden de cijfers bijgewerkt.
De arbeidsmarkt kent een grote heterogeniteit. In de ene sector is sprake van arbeidsoverschot, de andere sector kampt met tekorten. En dan zijn er vaak nog regionale verschillen. Met Hermes wordt de arbeidsmarkt in al haar facetten transparant gemaakt voor de periode 2007 - 2030.
Hermes geeft inzicht in de historische en verwachte ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Cijfers zijn gedifferentieerd naar sectoren, corop-regio, persoonskenmerken en baankenmerken.

Wat is het?

In het Hermes-informatiesysteem worden arbeidsmarktstatistieken en arbeidsmarktprognoses beschikbaar gesteld aan de hand van de Swing applicatie van ABF Research. Onderscheid wordt gemaakt tussen vraag, aanbod en dynamiek op de arbeidsmarkt, sectoren, persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, inkomen, etniciteit, arbeidsduur, arbeidsrelatie, sectorervaring) en baankenmerken (bedrijfsomvang).

Hermes is in belangrijke mate gebaseerd op de microbestanden van het CBS die worden aangeduid als Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Aan de hand van het SSB worden trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt inzichtelijk gemaakt. Hermes wordt sector-specifiek gemaakt door toevoeging van specifieke onderzoeksresultaten en opleidingsstatistieken.

Voor wie?

Het Hermes-informatiesysteem is bedoeld voor bedrijven, brancheorganisaties en onderzoeks-instellingen die zich toeleggen op regionale arbeidsmarktanalyses.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

De prognoses zijn beschikbaar op het niveau van corop-gebieden.

Verschijningsvorm:

Iedere klant ontvangt een eigen informatiesysteem.

hermesjpg