prognosespng-1

Carmen - Werkgelegenheidsprognose

Prognoses voor beroepsbevolking en werkgelegenheid naar gemeente tot 2030.

Historie

Sinds eind jaren negentig stelt ABF Research prognoses op voor de arbeidsmarkt. Door de prognose  jaarlijks te monitoren, is er steeds een actueel en bijgewerkt inzicht. Het Carmen-model richt zich op de ontwikkeling van de beroepsbevolking. De komende jaren neemt de beroepsbevolking nog toe, gedreven door groei in de lagere leeftijdklassen. Na 2020 wordt een afname van beroepsbevolking verwacht, ondanks de voorgenomen verhoging van pensioenleeftijd. Met Carmen wordt de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking inzichtelijk gemaakt tot op gemeentelijk niveau. Carmen geeft inzicht in de historische en verwachte ontwikkeling van werkgelegenheid en beroepsbevolking. Cijfers zijn gedifferentieerd naar sectoren, gemeenten, beroepsbevolkingstypen en persoonskenmerken.

Wat is het?

Op basis van de Primos-bevolkingsprognoses en de Enquete Beroepsbevolking (EBB) worden de historische ontwikkeling en de verwachte ontwikkeling van de beroepsbevolking op gemeentelijk niveau geschat. Onderscheid wordt gemaakt naar leeftijdklassen, geslacht en type beroepsbevolking (potentiële beroepsbevolking, beroepsbevolking, niet-beroepsbevolking, werkzame beroepsbevolking, niet-werkzame beroepsbevolking). De cijfers voor beroepsbevolking worden ook gedifferentieerd naar verschillende sectoren. Cijfers worden verder gedifferentieerd naar Regionale Langetermijnscenario's die op hun beurt uitwerkingen zijn van de WLO-scenario's van de planbureaus.

Voor wie?

De Carmen cijfers zijn geschikt voor projectontwikkelaars, financiers van commercieel onroerend goed, brancheorganisaties of bedrijven die zich toeleggen op lokale arbeidsmarktanalyses.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

De prognoses zijn beschikbaar op het niveau van gemeenten. Bij de rapportage wordt een Excel-bestand met cijfers geleverd.

carmen_previewjpg