nieuws_optpng

Beter zicht op integratie door vernieuwde Buurtmonitor

Gepubliceerd op 14 april 2017

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integratiebeleid maar moesten het tot voor kort doen met globale cijfers die de lokale situatie onvoldoende in beeld brachten. De vernieuwde Buurtmonitor Integratie biedt oplossing en geeft aan de hand van een aantal kenmerken inzicht in de ontwikkeling van het integratieproces in alle 390 gemeenten en bijna 13 duizend buurten in Nederland.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ABF Research de Buurtmonitor Integratie ontwikkeld en onlangs vernieuwd. Deze monitor is voor iedereen toegankelijk: www.buurtintegratie.nl

Inhoudelijk is de Buurtmonitor Integratie vernieuwd door meerjarige gegevens toe te voegen, waardoor een terugblik tot 2009 mogelijk is. Zo kan bekeken worden of de positie van migranten op de onderscheiden aandachtsvelden (demografie, onderwijs, arbeid en inkomen, wonen en woonomgeving, zorg en welzijn en criminaliteit) sinds 2009 veranderd is en bijvoorbeeld is opgeschoven in de richting van die van de autochtone bevolking.

Daarnaast is de toegankelijkheid van de gegevens in de Buurtmonitor Integratie verbeterd door een dashboard toe te voegen aan de monitor. Hierdoor kan met slechts een paar muisklikken de meest relevante informatie over een thema voor een specifieke gemeente of buurt worden opgeroepen.

De Buurtmonitor Integratie is een instrument met meerdere lagen geworden: het toont hoe buurten zich tot elkaar verhouden, hoe een buurt zich verhoudt tot het stedelijk gemiddelde en hoe het stedelijke gemiddelde zich tot het landelijke gemiddelde verhoudt.

Zo laat de monitor bijvoorbeeld zien in welke mate mensen met een Surinaamse achtergrond in de Amsterdamse buurt Paramariboplein inkomsten uit arbeid genieten, hoe dat aandeel zich sinds 2009  heeft ontwikkeld en welke verschillen er zijn met andere buurten in Amsterdam, het gemiddelde voor de gemeente en het landelijke gemiddelde van die groep.

Omdat migranten ongelijkmatig over Nederland en ook binnen gemeenten zijn verspreid is de beschikbaarheid van deze informatie op buurtniveau essentieel voor het gemeentelijke debat en beleid op integratiegebied. Tevens kan de beschikbaarheid van deze gegevens bijdragen aan een betere inhoud van het debat: alle partijen die op dit terrein actief zijn kunnen immers uitgaan van dezelfde cijfers en terminologie en zo de aandacht richten op het vinden van oplossingen en een betere integratie van migranten in Nederland.Lees meer over: Swing, Swing-dashboard, de Buurtmonitor Integratie.