monitoren_optpng

Vastgoedmonitor

Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken.

Wat is het?

De Vastgoedmonitor (VGM) is een compleet informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken. De VGM is uitermate geschikt om rapportages, beleids- en adviesnotities te versterken met cijfers en feiten. Het informatiesysteem biedt u als gebruiker de mogelijkheid om zelf onderwerpen, perioden en gebieden te selecteren en de uitkomst hiervan op verschillende manieren te presenteren; een tabel, kaart- lijn- staafgrafiek etcetera. Bovendien kunnen uitkomsten vergeleken worden met bijvoorbeeld Nederland.

Hoe werkt het?

U vindt in de monitor meer dan 6.000 onderwerpen op het schaalniveau gemeente (landsdekkend). De informatie wordt via internet op een beveiligde manier beschikbaar gesteld. Een deel van deze onderwerpen is tevens op het schaalniveau 4 positie postcode te raadplegen. Voor alle onderwerpen zijn tijdreeksen beschikbaar waarbij is gecorrigeerd voor gemeentegrenswijzigingen. Alle onderwerpen zijn gerangschikt in thema's zoals:

  • Wonen
  • Commercieel vastgoed
  • Voorzieningen
  • Bevolking
  • Bedrijven en werkgelegenheid
  • Ruimtegebruik

Bovendien zijn verschillende gegevens gecombineerd om relevante indicatoren en profielen aan te bieden. De woonmilieutypologie is hier een goed voorbeeld van. De gegevens zijn afkomstig van bekende bronhouders op deze terreinen zoals bijvoorbeeld ABF Research, het CBS, Cegedim, Lisa, Locatus, Strabo en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (WWI).

Naast de standaardversies van de VGM is het ook mogelijk om de monitor uit te breiden met gegevens over bereikbaarheid, beroepsbevolking, wonen met zorg prognoses, Primos bevolkings- en huishoudensprognoses en Socratesprognoses (woningmarktsimulatie).

Voor meer details over de VGM verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij met u kunnen bekijken hoe de VGM het beste bij uw activiteiten aansluit. 

Productdetails

Gebruik:

Internet

Versies:

Gemeente
Postcode basis
Postcode professioneel

Afname:

Eenmalig Abonnement

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten:
vastgoedjpg