prognosespng-1

Prognoses

Jaarlijks en al meer dan 25 jaar stelt ABF een aantal prognoses op: veelal demografisch onderbouwde prognoses gericht op de woningmarkt, de zorg en de arbeidsmarkt. Met onze rekenmodellen kunnen we ook de ruimtebehoefte en de financiële consequenties laten zien.
Meer informatie: Kenneth Gopal 015 27 99 332.

En scenario's

Een prognose geeft de meest waarschijnlijke inschatting van de toekomst op basis van de ontwikkelingen in het (jongste) verleden. Bij scenario’s gaat het daarentegen niet om het doortrekken van trendmatige ontwikkelingen, maar wordt getracht de belangrijkste onzekerheden in beeld te brengen en te verkennen welke consequenties er aan uiteenlopende ontwikkelingen verbonden kunnen zijn.

ABF Research heeft veel ervaring met het opstellen van scenario's en het in beeld brengen van de consequenties van uiteenlopende ontwikkelingen. Een voorbeeld vormen de vier (door de planbureaus opgestelde) zgn. WLO scenario's. ABF heeft deze recent opnieuw uitgewerkt tot op laag regionaal schaalniveau. Dit levert een voorspelling op van bevolking, huishoudens, woningen, arbeidsplaatsen, beroepsbevolking, leerlingaantallen etc.
Meer informatie: Léon Groenemeijer 015 27 99 340.

Alle Prognoses

Apollo - Studentenhuisvesting Carmen - Werkgelegenheidsprognose Fortuna - Prognose Wonen met zorg Hermes - Arbeidsmarktprognose Neptunus - Informatiesysteem drinkwater Orpheus - Leerlingen prognose Prognosetool personeelsontwikkeling Primos - Bevolkingsprognose Socrates - Woningmarktprognose Syswov - Systeem Woningvoorraad