prognosespng-1

Neptunus - Informatiesysteem drinkwater

Informatiesysteem voor het drinkwatergebruik op laag schaalniveau tot 2030.

Historie

In 2010 is het Neptunus model ontwikkeld voor de drinkwatersector. Jaarlijks vindt een update plaats van deze cijfers.

Voor besluitvorming op het gebied van investeringen in drinkwaterinfrastructuur is het van belang om de effecten van demografische ontwikkelingen, gemiddeld drinkwaterverbruik en economische groei c.q. krimp inzichtelijk te maken.
Neptunus geeft inzicht in de historische ontwikkeling en verwachte ontwikkeling van drinkwatergebruik (in een aantal scenario's). Cijfers voor particulier verbruik zijn gedifferentieerd naar gemeente, zakelijke verbruikscijfers naar coropregio. Verder wordt onderscheid gemaakt naar tariefgroep op basis van jaarverbruik.

Wat is het?

In het Neptunusinformatiesysteem worden drinkwaterstatistieken en drinkwaterprognoses beschikbaar gesteld voor de periode 2007 - 2030 aan de hand van de Swing applicatie van ABF Research.

Op basis van resultaten uit het WOoN, het meest grootschalige woononderzoek in Nederland, wordt het gemiddelde drinkwaterverbruik geschat naar huishoudsamenstelling, inkomen en huur/koop-situatie. Deze resultaten worden gekoppeld aan de verwachte bevolkingsontwikkeling. Zakelijk verbruik wordt per sector bepaald op basis van historische trends, of verwachte ontwikkeling in bepalende factoren als werkgelegenheid, economische groei of demografische groei.

Voor wie?

Het Neptunus informatiesysteem is bedoeld voor drinkwaterbedrijven en brancheorganisaties die zich toeleggen op drinkwateranalyses en -prognoses.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of per abonnement mogelijk

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

De prognoses zijn beschikbaar op het niveau van gemeenten, wijken en buurten of postcode gebieden.

Verschijningsvorm:

Iedere klant ontvangt een eigen informatiesysteem.

neptunes_previewjpg