monitoren_optpng

Arbeidsmarktmonitor

Vanaf 2006 koppelt en bewerkt ABF Research verschillende registratiebestanden van onder meer Belastingdienst, GBA, UWV om inzicht te geven in de arbeidsmarkt naar sector en regio. In totaal combineert ABF honderden bestanden onder meer via Remote Acces verbinding met het CBS. Deze bestanden worden verder aangevuld met eigen onderzoeksresultaten en enquêteresultaten op het gebied van beroepsbevolking.

De beroepsbevolking in Nederland omvat bijna 9 miljoen personen. Het aantal werkzame personen is 8,5 miljoen, waarvan er ruim 1 miljoen als zelfstandige werkzaam zijn. De sectoren handel, zakelijke dienstverlening en zorg bieden elk aan meer dan 1 miljoen personen werkgelegenheid. Door instroom en uitstroom is de arbeidsmarkt continue in beweging. Ook persoonskenmerken en baankenmerken zoals leeftijd, geslacht, inkomen, etniciteit, arbeidsrelatie, fulltime percentage of competentieniveau veranderen in de loop der tijd. Daarbij heeft elke sector -- en soms ook elke regio -- zijn eigen profiel.

In de arbeidsmarktmonitor worden verschillende registratiebestanden gecombineerd tot een waardevolle feitenbasis. Onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag naar arbeid, het aanbod van arbeid en het aantal werkende personen. In totaal zijn ruim 5.000 onderwerpen beschikbaar tot op gemeenteniveau. De gegevens worden ontsloten met behulp van de Swing toepassing van ABF Research.

Voor wie?

De arbeidsmarktmonitor is geschikt voor bedrijven en instellingen die een degelijke feitenbasis zoeken voor publicatie of eigen arbeidsmarktonderzoek.

Productdetails

Afname:

Eenmalig of abonnement

Meer informatie: Interessante links: Gerelateerde producten: Uitkomsten:

Per sector per gemeente of arbeidsmarktregio.

Verschijningsvorm:

Online informatiesysteem

arbeidsmarktmonitor_previewjpg