nieuws_optpng

De overeenkomst tussen Urk en Groningen

Gepubliceerd op 02 januari 2017

In 2016 bestaat de werkzame  beroepsbevolking in Nederland uit 8,42 miljoen personen. Deze groep bestaat voor 36% uit 15-34 jarigen en voor 19% uit 55-plussers. De verschillen tussen gemeenten zijn aanzienlijk. Urk en Groningen kennen in hun categorie het hoogste aandeel 15-34-jarigen in de werkzame beroepsbevolking. In Rozendaal, Laren en Bloemendaal is het aandeel 15-34-jarigen het kleinst.

  • In de categorie kleine gemeenten (tussen 5.000 en 25.000 inwoners) valt Urk op met een relatief jonge werkzame beroepsbevolking. In deze gemeente is maar liefst 1 op de 2 werkzame personen tussen 15 en 34 jaar. Tevens is het aandeel 55-plussers in Urk relatief laag: slechts 1 op de 9 werkzame personen is 55+. In slechts enkele gemeenten zijn er relatief meer 55-plussers werkzaam dan 15-34 jarigen. Bijvoorbeeld in de gemeente Laren is 1 op 5 personen in de werkzame beroepsbevolking tussen 15 en 34 jaar en 1 op 3 personen 55-plus.
  • In de categorie middelgrote gemeenten (tussen 25.000 en 100.000 inwoners) onderscheiden Bergen (N.-H.), Wassenaar, Heemstede, AA en Hunze, Lochem, Renkum en Tynaarlo zich met een groter aandeel 55-plussers dan 15-34-jarigen in de werkzame beroepsbevolking. Bij de overige 179 gemeenten in deze categorie is het aandeel 15-34-jarigen juist groter.
  • In de categorie grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) zijn de studentensteden herkenbaar. In Groningen is het aandeel 15-34 jarigen in de werkzame beroepsbevolking 52%. In Utrecht, Delft, Nijmegen, Amsterdam, Leiden, Maastricht, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg en Enschede is dit aandeel tussen 41% en 50%. Van de overige grote gemeenten scoort Leeuwarden het hoogst (40%).
    In geen van de grote gemeenten is het aandeel 55-plussers in de werkzame beroepsbevolking groter van 25%.

In de onderstaande graphic kunt u voor elke Nederlandse gemeente het aandeel 15-34 jarigen en het aandeel 55-plussers in de werkzame beroepsbevolking zichtbaar maken. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit de niet-institutionele bevolking van 15-74 jaar die voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft (definitie International Labour Organization).

Toelichting
Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes).

Lees meer over: ARBEIDSMARKTMONITOR, HERMES, CARMEN.