voorzieningen_optpng

Voorzieningen

De samenleving verandert continu. Daardoor verandert ook de vraag naar voorzieningen: de behoefte aan scholen, jeugdvoorzieningen, kinderopvang, recreatie, winkels, horeca, etc. ABF Research brengt de verwachte ontwikkelingen op dit terrein in beeld. Daarbij maken we gebruik van het Aanvullend Voorzieningen Onderzoek, een veelheid aan gegevens over de bestaande voorzieningen, en onze eigen demografische prognoses. Meer informatie: Judith Willems 015 27 99 343.

Producten

 • Dashboard – Kerncijfers in één overzicht dashboardpng

  Kerncijfers in één overzicht

 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_previewpng

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

 • Primos - Bevolkingsprognose primospng

  Prognose voor bevolking en huishoudens

 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

 • Locator – Adressen in kaart locatorjpg

  Adressen in kaart

 • Samba - Benchmarking software sambajpg

  Benchmarking software

 • Vastgoedmonitor vastgoedjpg

  Informatiesysteem ter ondersteuning van vastgoedvraagstukken

 • Wmo-monitor wmojpg-1

  Beleidsondersteunend informatiesysteem