nieuws_optpng

Groot- en kleinverdieners ver uit elkaar in de zakelijke dienstverlening

Gepubliceerd op 04 april 2017

In 2016 waren er in Nederland 8,94 miljoen banen voor werknemers en zelfstandigen. Gemiddeld in Nederland is het verschil in bruto inkomen tussen de 10% meest verdienende personen en de 10% minst verdienende personen € 85.000. Hierbij is gecorrigeerd voor deeltijdbanen. Het werk werd verricht in 39 sectoren. Het verschil tussen grootverdieners en kleinverdieners, de spread, varieert aanzienlijk tussen de sectoren.

 

In de arbeidsmarktsectoren binnen het cluster zakelijke dienstverlening loopt de spread op tot meer dan € 150.000 per voltijdbaan. In arbeidsmarktsectoren binnen het cluster overheid, onderwijs en zorg zijn de verschillen per sector lager dan het landelijk gemiddelde. In veel van deze sectoren is de spread minder dan € 50.000.

De grote spread in de zakelijke dienstverlening komt voornamelijk door de hoge inkomens in de top-10%. In het hoger onderwijs gelden zowel relatief hoge inkomens in de top-10% als in de bottom-10%, waardoor de spread lager is dan het landelijk gemiddelde. De overige sectoren onderwijs en de sectoren zorg kennen een relatief kleine spread vanwege de relatief beperkte inkomens in de top-10%.

 

In de bovenstaande graphics kunt u voor elke sector de spread, het gemiddelde bruto inkomen in de top-10% en het gemiddelde bruto inkomen in de bottom-10% zichtbaar maken. Het bruto inkomen betreft het geschatte bruto inkomen per voltijdbaan (fte). Dit inkomen kan voor bepaalde groepen negatief zijn omdat ook het inkomen van zelfstandigen wordt meegenomen.

Toelichting
Dit nieuwsbericht is onderdeel van een reeks over trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor onderzoek en publicaties op het gebied van de arbeidsmarkt maakt ABF Research gebruik van gedetailleerde statistieken (CBS-microbestanden), enquêteresultaten (EBB), het prognosemodel beroepsbevolking (Carmen) en het prognosemodel arbeidsmarkt (Hermes).

Lees meer over: ARBEIDSMARKTMONITOR, CARMEN, HERMES.