monitoren_optpng

Woningmarktmonitor

Nederland telt ruim zeven miljoen woningen maar ook bijna twee miljoen verhuisgeneigde huishoudens. Een turbulente markt waarop u met de Woningmarktmonitor van ABF Research meer cijfermatig inzicht krijgt.

De Woningmarktmonitor biedt een verzameling van demografische en woningvoorraadgegevens, aangevuld met informatie over woonlasten, gebruik van huursubsidie, afgegeven bouwvergunningen, bodem- en ruimtegebruik etc. De onderwerpen zijn opgenomen op basis van de aanwezige tijdreeksen en definities van bronhouders zoals CBS, VROM en ABF Research. Daarnaast zijn er afgeleide onderwerpen zoals woonmilieus en indicatoren (per 1.000 inwoners) toegevoegd.

De Woningmarktmonitor bevat op gemeenteniveau zo'n 1.250 onderwerpen. Daarnaast zijn voor circa 650 onderwerpen ook gegevens op 4-cijferigpostcodeniveau beschikbaar. Verder kunt u op het niveau van de Kaderwetgebieden gegevens uit het WoON (WoonOnderzoek Nederland) raadplegen. Jaarlijks verwerkt ABF de gemeentelijke grenswijzigingen zodat u altijd, en ook terug in de tijd, met de meest actuele gemeentelijke indeling kunt werken.

In overzichtelijke presentatievormen kunt u de cijfers ontsluiten met de softwarepakket Swing van ABF.

Productdetails

Versies:

Postcode (4ppc) Gemeente

Afname:

Eenmalig 3-jarig abonnement

Meer informatie: Interessante links:
woningmarktjpg