prognosespng

Werkgelegenheidsprognoses op gemeenteniveau

2020
Groeicijfers (%) 2020 ten opzichte van 2013
2025
Groeicijfers (%) 2025 ten opzichte van 2013
2030
Groeicijfers (%) 2030 ten opzichte van 2013
2015
Groeicijfers (%) 2015 ten opzichte van 2013
2030
Groeicijfers (%) 2030 ten opzichte van 2013
2015
Groeicijfers (%) 2015 ten opzichte van 2013
2020
Groeicijfers (%) 2020 ten opzichte van 2013
2025
Groeicijfers (%) 2025 ten opzichte van 2013
2020
Groeicijfers (%) 2020 ten opzichte van 2013
2025
Groeicijfers (%) 2025 ten opzichte van 2013
2030
Groeicijfers (%) 2030 ten opzichte van 2013
2015
Groeicijfers (%) 2015 ten opzichte van 2013
2020
Groeicijfers (%) 2020 ten opzichte van 2013
2025
Groeicijfers (%) 2025 ten opzichte van 2013
2030
Groeicijfers (%) 2030 ten opzichte van 2013
2015
Groeicijfers (%) 2015 ten opzichte van 2013
2020
Groeicijfers (%) 2020 ten opzichte van 2013
2025
Groeicijfers (%) 2025 ten opzichte van 2013
2030
Groeicijfers (%) 2030 ten opzichte van 2013
2015
Groeicijfers (%) 2015 ten opzichte van 2013
2020
Groeicijfers (%) 2020 ten opzichte van 2013
2025
Groeicijfers (%) 2025 ten opzichte van 2013
2030
Groeicijfers (%) 2030 ten opzichte van 2013
2015
Groeicijfers (%) 2015 ten opzichte van 2013
2020
Groeicijfers (%) 2020 ten opzichte van 2013
2025
Groeicijfers (%) 2025 ten opzichte van 2013
2030
Groeicijfers (%) 2030 ten opzichte van 2013
2015
Groeicijfers (%) 2015 ten opzichte van 2013
2020
Groeicijfers (%) 2020 ten opzichte van 2013
2025
Groeicijfers (%) 2025 ten opzichte van 2013
2030
Groeicijfers (%) 2030 ten opzichte van 2013
2015
Groeicijfers (%) 2015 ten opzichte van 2013
Kies uw sector

* Resultaten zijn ook beschikbaar voor groothandel & logistiek, consumenten dienstverlening, overheid & onderwijs.

De werkgelegenheid in Nederland omvat 6,7 miljoen arbeidsjaren. Zo’n 30% van de werkgelegenheid heeft betrekking op sectoren in de categorie ‘kantoorruimte’. De resterende 70% heeft betrekking op werkgelegenheid in de categorieën winkels en bedrijfsruimten. Veranderingen binnen financiële instellingen en overheidsinstellingen drukken ook de komende jaren hun stempel op de ontwikkeling in deze categorie. Daarna is een kentering zichtbaar. Vanzelfsprekend is er sprake van aanzienlijke verschillen tussen gemeenten. In welke gemeenten is de werkgelegenheidsontwikkeling de komende jaren nog relatief gunstig? Hoe is het beeld na 5 jaar? En in welke vastgoedcategorie?

Om invulling te geven aan deze vragen heeft ABF verfijningen in het Hermes aangebracht waarmee werkgelegenheidsprognoses tot op gemeenteniveau worden opgesteld. De gemeentelijke werkgelegenheidsprognoses kunnen in verschillende sectorclusters worden gepresenteerd. Voor de kaartjes hierboven is de werkgelegenheidsontwikkeling per sector verdeeld over drie vastgoedcategorieën.

Voor wie?

Voor organisaties waarvoor gemeentelijke werkgelegenheidsontwikkeling van belang is in het kader van besluitvorming, beleid, of informatievoorziening.

De resultaten van het Hermes-model worden uitgesplitst naar 39 sectoren, met als uitgangspunt de CBS-sectorindeling. Voor verschillende sectoren is een verdere detaillering toegepast. De onderstaande tabel toont de verdeling van sectoren over vastgoedcategorieën. Alternatieve sectorclusteringen zijn ook mogelijk, zoals ook afgebeeld in de onderstaande tabel.

Sector 2014 CBS-sector Aantal werkenden 2014 (afgerond) Vastgoedcategorie Sectorcluster
Landbouw en visserij A 200.000 Bedrijfsruimten Industrie en Landbouw
Procesindustrie C 350.000 Bedrijfsruimten Industrie en Landbouw
Discrete industrie C 500.000 Bedrijfsruimten Industrie en Landbouw
Nutsvoorzieningen DE 50.000 Bedrijfsruimten Industrie en Landbouw
Bouwnijverheid F 500.000 Bedrijfsruimten Industrie en Landbouw
Handel in voertuigen G 150.000 Bedrijfsruimten Groothandel en logistiek
Groothandel G 500.000 Bedrijfsruimten Groothandel en logistiek
Detailhandel food G 300.000 Winkels Consumenten dienstverlening
Detailhandel non-food G 450.000 Winkels Consumenten dienstverlening
Vervoer H 250.000 Bedrijfsruimten Groothandel en logistiek
Opslag H 100.000 Bedrijfsruimten Groothandel en logistiek
Post en koerier H 100.000 Bedrijfsruimten Groothandel en logistiek
Horeca I 350.000 Winkels Consumenten dienstverlening
Communicatie J 100.000 Kantoren Zakelijke dienstverlening
Dienstverlening ICT en informatie J 150.000 Kantoren Zakelijke dienstverlening
Financiële instellingen K 300.000 Kantoren Zakelijke dienstverlening
Vastgoeddiensten L 100.000 Kantoren Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening (recht, financieën en administratie) M 250.000 Kantoren Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening (specialistisch) M 400.000 Kantoren Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening (facilitair) N 250.000 Kantoren Zakelijke dienstverlening
Overheid O 500.000 Kantoren Overheid en onderwijs
Primair en speciaal onderwijs P 200.000 Bedrijfsruimten Overheid en onderwijs
Voortgezet onderwijs P 100.000 Bedrijfsruimten Overheid en onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs P 50.000 Bedrijfsruimten Overheid en onderwijs
Hoger onderwijs P 100.000 Bedrijfsruimten Overheid en onderwijs
Overig onderwijs P 50.000 Bedrijfsruimten Overheid en onderwijs
Ziekenhuizen Q 250.000 Bedrijfsruimten Zorg
Overige curatieve zorg Q 200.000 Bedrijfsruimten Zorg
Verpleeg- en verzorgingshuizen Q 250.000 Bedrijfsruimten Zorg
Thuiszorg Q 150.000 Bedrijfsruimten Zorg
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Q 100.000 Bedrijfsruimten Zorg
Gehandicapten zorg Q 150.000 Bedrijfsruimten Zorg
Peuterspeelzaal en kinderopvang Q 100.000 Bedrijfsruimten Zorg
Overig maatschappelijk en welzijnswerk Q 50.000 Bedrijfsruimten Zorg
Sport R 100.000 Kantoren Overheid en onderwijs
Consumenten dienstverlening SNT 150.000 Winkels Consumenten dienstverlening