nieuws_optpng

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021

Gepubliceerd op 15 oktober 2021

ABF Research heeft, in opdracht van Kences, de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021 opgesteld. Voor het eerst is deze monitor volledig digitaal en dit biedt allerlei aanvullende mogelijkheden. De jaarlijks terugkerende monitor is inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. De monitor beantwoordt vragen zoals: Wat is de verhuisgeneigdheid van studenten? Hoeveel internationale studenten zijn in het coronajaar niet naar Nederland gekomen? Hoeveel uitwonende studenten worden de komende jaren verwacht? Wat zijn de verschillen tussen steden?

In collegejaar ’20-’21 studeerden 757.000 studenten binnen het hoger onderwijs in Nederland, een toename van 26% ten opzichte van acht jaar eerder. De helft van deze studenten is uitwonend. Naast de 387.000 uitwonende studenten aan het hoger onderwijs, zijn 102.000 mbo-studenten uitwonend. Kijkend naar de internationale studenten, is het afgelopen jaar 15% in het buitenland blijven wonen. Voor de coronapandemie lag dit aandeel op 5%.

 

De komende acht jaar zal het aantal uitwonende ho-studenten naar verwachting verder toenemen tot zo’n 444.000 studenten. Dit zal ervoor zorgen dat het enorme tekort dat er op de studentenwoningmarkt is, de komende jaren verder zal oplopen.

De afgelopen acht jaar is het aantal internationale studenten verdubbeld. Zo’n 13% van alle ho-studenten is een internationale student. De komende acht jaar blijft het aantal internationale studenten toenemen en zal in collegejaar ’28-’29 17% van alle studenten een internationale student zijn. De groei van het aantal internationale studenten legt vanwege de bijbehorende huisvestingsvraag extra druk op de studentenwoningmarkt.

Klik hier om de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021 te bekijken.