nieuws_optpng

Internationale waterbedrijven leren van elkaar

Gepubliceerd op 12 januari 2018

In opdracht van de stichting European Benchmarking Co-operation (EBC) ondersteunt ABF Research (ABF) jaarlijks de internationale benchmark voor waterbedrijven, die vanaf 2006 wordt uitgevoerd. De benchmark is met name bedoeld om waterbedrijven in de gelegenheid te stellen van elkaar te leren en te verbeteren. Voor benchmarking maakt ABF gebruik van onder andere haar softwarepakketten Swing en Ballroom.

In de benchmark wordt onderscheid gemaakt tussen vijf prestatiegebieden: waterkwaliteit, betrouwbaarheid, dienstverlening, duurzaamheid en tot slot financiën en efficiëntie. Aan de hand van een bedrijfsspecifieke rapportage en een uitgebreid informatiesysteem kunnen bedrijven hun eigen prestaties ten opzichte van andere deelnemers beoordelen. Daarnaast worden op de internationale benchmarkworkshop resultaten en verbeteringsgebieden meer gedetailleerd besproken. De benchmarkworkshop vond dit jaar plaats in Malta en werd bijgewoond door 90 vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven.

Aan de benchmark voor 2017 namen 47 bedrijven deel in de West-Europese groep en nog eens 53 bedrijven in Midden- en Oost-Europa.

Lees meer over Swing, Ballroom, Prestatievergelijking of ga naar de EBC website.