dienstenpng

Onderzoek

Gebruikmakend van de schat aan gegevens die ABF Research in huis heeft verrichten wij onderzoek, geven advies en bieden ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van strategieën, visies en investeringsbeslissingen. Door continue verbetering en vernieuwing wil ABF op deze gebieden trendsettend en verfrissend zijn.

Analyses

Gebruikmakend van de schat aan gegevens die ABF uit tal van bronnen in huis heeft, verrichten wij analyses op verschillende themavelden: demografie en wonen, ruimte en economie alsmede zorg en voorzieningen. Ook de gegevens die klanten zelf in huis hebben worden hierbij betrokken. Onze analyses richten zich veelal op oorzaak-gevolg relaties zodat ontwikkelingen begrepen en voorspeld kunnen worden. 

Prognosemodellen

ABF heeft in de loop der jaren een keur aan prognosemodellen ontwikkeld voor brede en specifieke toepassingen. Daarmee maken we jaarlijks een aantal standaard prognoses omtrent demografische ontwikkelingen, de woningmarkt, wonen en zorg en de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we een aantal zeer specifieke rekenmodellen in huis, bijvoorbeeld over de financiële positie van corporaties, de uitgaven voor huurtoeslag, de AWBZ-uitgaven etc. Deze modellen kunnen (in overleg) ingezet worden om effecten in beeld te brengen van beleidswijzigingen. Maar ook het effect van een nieuwe ontwikkeling als “Demografische Krimp” of “De Crisis” kunnen we hiermee in beeld brengen.

Voor meer informatie over onderzoeksproducten en dienstverlening kunt u contact opnemen met Berry Blijie 015 27 99 331