nieuws_optpng

Het Primosmodel: interactief op internet

Gepubliceerd op 28 november 2016

ABF Research stelt ieder jaar opnieuw de Primosprognose op. Daarmee wordt tot op gemeente-,  wijk- en buurtniveau het aantal inwoners en het aantal huishoudens voorspeld. Het rekenmodel dat achter de Primosprognose zit is ook beschikbaar in een interactieve vorm, waarbij de gebruiker zelf aan de knoppen kan draaien. Veel provincies en gemeenten maken reeds gebruik van Primos Interactief. Door het rekenmodel nu ook via internet te ontsluiten, kunnen nog meer organisaties nog gemakkelijker van dit model gebruik maken voor het opstellen van eigen lokale prognoses.

Door het Primos model nu ook via internet te ontsluiten, verwacht ABF Research nog meer gemeenten te kunnen bedienen met beleidsvragen over de bevolkings- en huishoudenontwikkeling. Hoewel bouwprogramma’s zo zorgvuldig mogelijk worden vastgesteld in de jaarlijkse trendprognose die ABF Research opstelt rijzen hierover regelmatig vragen bij gemeenten. Daarnaast worden vragen gesteld over beleidsuitgangspunten, zoals het (gewenste) migratiesaldo. Beide soorten van reacties kunnen nu eenvoudig beantwoord worden.

Gemeenten die twijfels hebben over het bouwprogramma kunnen eenvoudig een ander bouwprogramma doorrekenen en op basis van een dergelijke variant het gesprek aangaan met de provincie of corporaties. En gemeenten die uit wensen te gaan van een beleidsuitgangspunt als migratiesaldo nul, kunnen nu ook zelf nagaan tot wat voor uitkomsten dat leidt.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de het aantal gebieden en de periode waarvoor u waarvoor u toegang wenst. Vanaf 2.400 euro heeft u een jaar lang toegang tot de volledige Primos-prognose en kunt u onbeperkt eigen scenario’s doorrekenen. Voor een concrete prijsopgave kunt u contact opnemen met de Primos Servicedesk 

 

Lees meer over PrimosSocrates, Rekenmodellen.