nieuws_optpng

Primos 2016

Gepubliceerd op 31 oktober 2016

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en 11 provincies heeft ABF Research de definitieve Primos-prognose 2016 opgeleverd. Eerder is in april 2016 een voorlopige versie opgeleverd. De Primos-prognose 2016 geeft een lokale vertaling aan de nationale CBS prognose van december 2015. In deze prognose wordt uitgegaan van bijna 70.000 en ruim 60.000 asielmigranten in 2016 respectievelijk 2017. Verder is voor Primos 2016 met betrekking tot de woonvoorkeuren ook gebruik gemaakt van het WoON 2015.

Primos: prognose voor de woningmarktAl meer dan 30 jaar stelt ABF Research ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking en huishoudens worden onderscheiden naar kenmerken als leeftijd, etniciteit, soort huishouden en positie daarbinnen en inkomen. Woningen worden onderscheiden naar type (eengezins/meergezins) en eigendomssituatie (huur/koop). Met de Primos-prognose wordt de kwantitatieve krapte op de (lokale) woningmarkt in beeld gebracht. Meer informatie over de werking van het model is terug te lezen in het boekje ‘Primos, Transparantie in cijfers’.

Primos: ook voor andere vraagstukkenDe afgelopen decennia zijn de uitkomsten van de Primos-prognose ook meer en meer toegepast voor scholenplanning, arbeidsmarktvraagstukken, gezondheidszorg, infrastructuurplanning, etc. De uitwerking van de prognose tot op regionaal, gemeentelijk alsmede postcode- en wijk/buurt-niveau is daarbij van groot belang.

U kunt hier het Primos-rapport opvragen met informatie over de nieuwe opzet en de resultaten.

Lees meer over Primos, Socrates, Fortuna, Rekenmodellen