wonen_optpng

Scenariostudies woningvraag

Achtergrond

De Nederlandse woningmarkt maakt roerige tijden door. Mede als gevolg van een kwakkelende economie, een gebrekkig consumentenvertrouwen, een stagnerende inkomensontwikkeling en stijgende werkloosheid verkeerde de woningmarkt de afgelopen jaren in een impasse. Daarnaast zorgen de (aanstaande) hervormingen van de huursector en de financieringsregels voor hypotheken voor extra voorzichtigheid bij verhuurders en woonconsumenten. 

Aanpak

Tegen deze onzekere achtergrond is het lastig om te voorspellen welke richting de Nederlandse economie en de woningmarkt in het bijzonder zich zullen ontwikkelen. Socrates, het dynamische woningmarktmodel van ABF, is zodanig ontwikkeld dat voor verschillende economische scenario’s de gevolgen voor de woningmarkt in beeld gebracht kunnen worden. Per scenario wordt bijvoorbeeld gevarieerd met de inkomensontwikkeling, de verwachte nieuwbouwproductie of de reacties van actoren (verhuurders en bewoners) op de marktsituatie. Door verschillende scenario’s naast elkaar te leggen ontstaat er een beeld van de bandbreedte rondom bijvoorbeeld de vraag naar koopwoningen of de ontwikkeling van de doelgroep. 

Voor wie?

Gemeente, corporaties, commerciële verhuurders en projectontwikkelaars.