wonen_optpng

(middel)dure en niet-Daeb-huursegment

Achtergrond

Veel corporaties worstelen met de vraag of ze naast hun sociale (DAEB-)bezit ook een niet-DAEB-portefeuille moeten ontwikkelen. Commerciële verhuurders en investeerders willen weten welke marktpotentie het (middel)dure huursegment heeft. Om een antwoord te geven op dit soort vragen, heeft ABF een nieuw product ontwikkeld. Een verhuurder die zich voor deze vraag gesteld ziet, zal inzicht willen hebben in vraag en aanbod op de woningmarkt in het algemeen en de huursector boven de liberalisatiegrens in het bijzonder.

De te verwachten ontwikkelingen in dit huursegment zullen immers bepalend zijn voor de mogelijkheden om een deel van het bezit onder te brengen in een aparte Niet-DAEB-portefeuille. Hoe groot dat segment nu is en op afzienbare termijn kan worden, wordt bepaald door de vraag naar dit soort woningen.

Aanpak

ABF Research kan met haar unieke woningmarktprognosemodellen als geen ander het antwoord geven. We laten zien hoe onder invloed van verschillende maatschappelijke processen (demografische groei, inkomensontwikkeling, woonvoorkeuren, woningbouw en prijsontwikkeling) en mede gestuurd door beleidsontwikkelingen (vanuit het Woonakkoord) vraag en aanbod zich in het (middel)dure huursegment ontwikkelen en welke mogelijkheden dat biedt voor uw corporatie.

In het rapport staan alle kerncijfers over vraag en aanbod en te verwachten toename van de woningbehoefte tot 2025. Het rapport kan worden samengesteld voor één of voor meerdere gemeenten.

Voor wie?

Portefeuillebeheerders en asset managers woningcorporaties, projectontwikkelaars en commerciële verhuurders.