wonen_optpng

Gevolgen huursombenadering voor het huurbeleid

Achtergrond

In het Woonakkoord is afgesproken om de jaarlijkse (maximale) huurverhogingen voor gereguleerde huurwoningen te vervangen door een systeem met een jaarlijkse huursom. Deze huursombenadering maximeert de totale huursom en daarmee de som van de huurverhogingen bij een corporatie. Dit geeft corporaties meer vrijheid om te variëren in huurverhogingen. Hierdoor is het mogelijk om woningen met een relatief lage huur meer huurverhoging te geven dan woningen met een hogere huur.

De beslissingen die een corporatie neemt binnen het systeem van de huursombenadering zal men vanzelfsprekend willen onderbouwen met goede analyses van de verwachte effecten in relatie tot de eigen doelstellingen ten aanzien van prijs-kwaliteitverhouding, bedrijfsvoering en betaalbaarheid van woonlasten.

Maximale huursom en corporatiedoelstellingen

Aanpak

Wil men tot een zekere balans in de effecten van de huursombenadering komen, dan vraagt dat om een professionele doorrekening van beleidsopties en varianten. Door meerdere varianten door te rekenen en naast elkaar te zetten kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden. ABF heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld die corporaties helpt zich voor te bereiden op de veranderingen die de huursombenadering met zich meebrengt. Per scenario zullen de effecten vanuit diverse kanten belicht worden, waaronder huurinkomsten, prijs-kwaliteitverhouding en betaalbaarheid. Dit laatste punt verdient zeker aandacht in een tijd waarin huren boven inflatie stijgen, terwijl huishoudinkomens stagneren of zelfs teruglopen. Een goed onderbouwd, actueel beeld van de bewoners (inkomen, leeftijd en samenstelling) is daarvoor een onmisbaar startpunt (zie ook “Verrijking van corporatiebezit met huishoudenkenmerken”).

Voor wie?

Managers strategisch voorraadbeheer en beslissers huurbeleid van woningcorporaties.