wonen_optpng

Effecten aanpassingen WWS voor vastgoedportefeuille

Achtergrond

Om de stagnerende woningmarkt weer in beweging te krijgen heeft de Rijksoverheid op het terrein van huren en kopen een aantal maatregelen genomen. Een van de maatregelen om de marktwerking in de huursector te bevorderen en te stimuleren dat er meer geïnvesteerd wordt in huurwoningen betreft het moderniseren van het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS).

De marktwerking verbetert door in het WWS gebruik te maken van de WOZ-waarde van een woning. De WOZ-waarde geeft een goede indicatie van de woonvoorkeuren van consumenten voor de verschillende kwaliteitsaspecten, waaronder de locatie van een woning. Daarnaast is de WOZ-waarde van een woning gerelateerd aan eventueel gedane investeringen hierin. 

Aanpak

In opdracht van het ministerie van BZK heeft ABF Research onlangs onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een modernisering van het WWS en de gevolgen daarvan voor verschillende doelgroepen van huurders. Het onderzoek heeft geresulteerd in twee Kamerrapporten die via de website van de Rijksoverheid te verkrijgen zijn.

De berekeningen zijn echter op landelijk niveau uitgevoerd. De gevolgen voor individuele verhuurders kunnen verschillend uitpakken. ABF Research kan ook voor uw vastgoedportefeuille uitrekenen welke consequenties de nieuwe rekenmethodiek heeft. 

Voor wie?

Portefeuillebeheerders en managers strategisch voorraadbeleid woningcorporaties.