publicaties_optpng

Tussenrapportage Primos 2016

Door Kenneth Gopal, Maarten Vijncke, Marnix Koopman, Gerard van Leeuwen, David Omtzigt

Gepubliceerd op 08 april 2016 Download deze publicatie

Bedankt!

De door u opgevraagde publicatie is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Bedankt!

De door u opgevraagde zip bestand met Excels is succesvol verstuurd naar u.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde pagina is niet gevonden. Breng mij terug naar de Home pagina.

Ok

Helaas

De door u opgevraagde publicatie is niet aanwezig. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300.

Ok

Helaas

Er is iets fout gegaan. U kunt contact opnemen met ABF Research door te bellen naar 015-27 99 300. U wordt dan gehlolpen.

Ok

Primos geeft inzicht in de kwantitatieve woningbehoefte voor de korte en lange termijn. In het rapport ‘Tussenrapportage Primos 2016’ worden de voorlopige uitkomsten gepresenteerd. In deze voorlopige versie wordt rekening gehouden met de verwachtingen rondom de toegenomen instroom van asielmigranten.

In het rapport wordt de vergelijking gemaakt met Primos 2013, de laatste versie die (mede) in opdracht van het ministerie van BZK is uitgevoerd. Na de zomer zal Primos 2016 definitief vastgesteld worden wanneer een aantal nu nog ontbrekende gegevens beschikbaar is.

De belangrijkste uitkomsten

  • Toename van de bevolking als gevolg van omhoog bijgestelde instoom asielmigranten. Per saldo komt het totaal aantal inwoners in de nieuwste prognose hoger uit ten opzichte van Primos 2013: in 2016 is het verschil 54 duizend inwoners, waarna dit toeneemt tot ruim 240 duizend in 2030. De bevolkingsgroei doet zich in alle provincies voor.
  • 31 duizend huishoudens meer in 2030 ten opzichte van Primos 2013. Gegeven het verschil in de prognose van de bevolkingsomvang in 2030 is een huishoudenstoename van 31 duizend bescheiden. Redenen voor de ‘achtergebleven’ groei in het aantal huishoudens komen voort uit de ontwikkeling dat thuiswonende kinderen op latere leeftijd het ouderlijk huis verlaten.
  • Een uitbreidingsbehoefte van 790 duizend woningen voor de periode 2015-2030. Daarnaast laten berekeningen zien dat er een statistisch woningtekort is van 133 duizend woningen (1,8% van de voorraad) in 2015, oplopend naar 176 duizend in 2030 (2,1% van de voorraad). Op basis van de huishoudenprognose wordt een raming gemaakt van de woningbehoefte.

Lees voor meer informatie het volledige rapport. Het rapport is voorzien van regionale uitkomsten. Interesse in de verwachtingen rondom de kwalitatieve woningbehoefte? Klik hier.

Meer weten?

Neem contact op met Kenneth Gopal 015-27 99 332