nieuws_optpng

Woonvisies op kaart

Gepubliceerd op 30 november 2016

Eerder dit jaar heeft ABF Research voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de prestatieafspraken op de kaart gezet.  Deze kaart is nu aangevuld met de woonvisies van gemeenten.

Medio 2016 is een database via internet ontsloten waarmee bezoekers kunnen nagaan in hoeverre een gemeente prestatieafspraken heeft gemaakt met woningcorporaties die in de gemeente actief zijn. Deze informatie is toegankelijk via de website woningwet2015 of via prestatie.opkaart. Op deze website ziet de bezoeker in één oogopslag via de kaart van Nederland waar afspraken gemaakt zijn. De bijhorende documenten zijn direct te downloaden. Verder kan de bezoeker op iedere prestatieafspraak doorklikken om meer informatie te vinden over de thema’s waarover afspraken gemaakt zijn en de mate waarin die afspraken concreet zijn ingevuld.

Op eenzelfde manier zijn nu ook de woonvisies van gemeenten ontsloten: woonvisie.opkaart. Ook nu kan de bezoeker in één oogopslag zien waar in Nederland woonvisies zijn geformuleerd en waar niet. En natuurlijk zijn ook deze woonvisies zelf (als document) direct te downloaden.

De woonvisies van gemeenten zijn technisch gerealiseerd met behulp van de Swing-Locator applicatie van ABF Research.

Woonvisie op Kaart

Lees meer over LOCATOR, ONDERZOEK WONINGMARKT.